Wyrok z dnia 25 sierpnia 1994 r. sąd apelacyjny w Lublinie I ACr 164/94 OSP 1995/4/99

Skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ma zastosowanie art. 817 § 1 k.c. odnoszący się do ubezpieczyciela.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT