Komunikat o II posiedzeniu Jury VII edycji Konkurs Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

KOMUNIKAT O DRUGIM POSIEDZENIU JURY
VII EDYCJI KONKURSU


2 czerwca 2008r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się posiedzenie jury VII edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na konkurs ogłoszony w listopadzie 2007r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 11 prac doktorskich, 27 prac magisterskich oraz 8 prac licencjackich.

Posiedzenie otworzyła Pani Halina Olendzka – Rzecznik Ubezpieczonych. Po przywitaniu członków jury przekazała prowadzenie posiedzenia przewodniczącemu jury dr Stanisławowi Rogowskiemu. Przewodniczący jury poinformował członków jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu zakwalifikowano: 4 prace doktorskie, 6 prac magisterskich oraz 5 prac licencjackich.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych po czym przewodniczący jury ogłosił wyniki konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce– dr Katarzyna Ludwichowska za pracę pt. „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

II miejsce - dr Magdalena Mosionek za pracę pt. „Kapitałowe formy oszczędzania w polskim systemie emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Bożena Kołosowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

III miejsce – dr Roman Ziembiński za pracę pt. „Śląskie Prowincjonalne Towarzystwo Ubezpieczeń Ogniowych (1842 – 1945) organizacja i działalność” . Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tomasz Kruszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce (2 prace ex aequo) - Łukasz Szymański za pracę pt. „Umowa grupowego ubezpieczenia na życie” oraz Karolina Wiktorowicz za pracę pt. „Rola i miejsce komercyjnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych w polskim systemie ochrony zdrowia” Promotorem pierwszej pracy jest dr Dariusz Fuchs z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, drugiej – prof. dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

II miejsce – Michał P. Ziemiak za pracę pt. „Klauzule abuzywne w prawie ubezpieczeń gospodarczych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

III miejsce (2 prace ex aequo) – Agata Bzdyń za pracę pt. „Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń transgranicznych” oraz Anna Mozgawa za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w zakładzie ubezpieczeń”. Promotorem pierwszej pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, drugiej – dr Jacek Lisowski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich Jury nie przyznało I i II nagrody.

III nagrodę w tej kategorii otrzymała Katarzyna Kraś za pracę pt. „Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków jako umowa dodatkowa do ubezpieczenia życiowego”. Promotorem pracy jest dr Barbara Więckowska z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Nagrodę specjalną za pracę z zakresu bancassurance ufundowaną przez Związek Banków Polskich otrzymała dr Agata Głodek za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku usług bancassurance w Polsce”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych otrzymała dr Katarzyna Ludwichowska za pracę doktorską pt. „Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymali:

Adam Chełmiński za pracę magisterską pt. „Problematyka ubezpieczeń turystycznych w turystyce górskiej ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia akcji ratowniczej i poszukiwawczej” oraz Anna Hicner za pracę licencjacką pt. „ Charakterystyka ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce na przykładzie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej”. Promotorem pierwszej pracy jest dr Katarzyna Pastusiak z Uniwersytetu Łódzkiego a drugiej dr Małgorzata Olszewska z Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyróżnienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznano dr Maciejowi Czaplewskiemu za pracę doktorską pt. „E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Henryk Babis z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienie Gazety Ubezpieczeniowej otrzymała Monika Szachogłuchowicz za pracę magisterską pt. „Uzależnienia od internetu i telewizji jako czynnik ryzyka ubezpieczeń na życie”.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. Stanisław Wieteska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymała Joanna Madej za pracę magisterską "Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności na podstawie działalności Grupy Euler Hermes Polska". Promotorem pracy jest dr Małgorzata Maliszewska z Akademii Finansów w Warszawie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.Instytucje wspierające
Sponsorzy i darczyńcy
WydawnictwaGaleria zdjęć


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT