Komunikat z III posiedzenia Jury I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego – 20.09.2017 r. – wyłonienie laureatów Konkursu

 

Szanowni Państwo,

20 września 2017 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się III posiedzenie Jury I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, na którym zostali wyłonieni laureaci Konkursu

 

Na Konkurs ogłoszony w grudniu 2016 r. przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej wpłynęły: 4 prace doktorskie, 10 prac magisterskich, 4 prace licencjackie i 2 prace podyplomowe. Konkurs w kategorii prac podyplomowych nie odbył się ze względu na niewystarczającą (zgodnie z regulaminem) liczbę prac.

 

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

 

W kategorii prac doktorskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

- I miejsce - dr Michał Adam za pracę pt. „Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych na obligacje skarbowe". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu.

 

- Wyróżnienie Rzecznika Finansowego - dr Zbigniew Długosz za pracę pt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Bogusława Gnela. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

- Wyróżnienie Członka Jury, dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej - dr Magdalena Dziedzic za pracę pt. „Europejski model normatywny przedkontraktowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Andrzej Bierć. Praca została napisana w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

 

W kategorii prac magisterskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce - mgr Joanna Choduń za pracę pt. „Możliwości systemowego zbierania danych na potrzeby Solvency II". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Anna Karmańska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

 

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Łukasz Dembowski za pracę pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa na szkodę zakładów ubezpieczeń". Promotorem pracy jest Dr hab. Dorota Maśniak. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim

oraz

mgr Michał Kasprzyszak za pracę pt. „Ochrona konkurencji a porozumienia wertykalne
w ubezpieczeniach gospodarczych
". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Józef Okolski. Praca została napisana na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

- Wyróżnienie Członka Jury, dr hab. Leszka Pawłowicza - mgr Mateusz Janicki za pracę pt. „Niewypłacalność i ogłoszenie upadłości banku". Promotorem pracy jest Dr hab. Konrad Osajda. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

 

W kategorii prac licencjackich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

II miejsce (2 prace ex aequo) - Mateusz Manuszak za pracę pt. „Problematyka świadczenia kulancyjnego w regulacjach prawnych i praktyce rynkowej". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz

Grzegorz Korbela za pracę pt. „Ubezpieczenia cybernetyczne". Promotorem pracy jest Dr Grzegorz Strupczewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie.

 

- Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej - Mikołaj Marek Lachowski za pracę pt. „Mechanizm funkcjonowania klauzul niedozwolonych w sektorze finansowym w Polsce w latach 2000-2015 oraz w I poł. 2016 roku". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Iwona Czechowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa.

 

 
Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT