Komunikat z II posiedzenia Jury XIII edycji Konkursu

Szanowni Państwo,

13 maja 2014 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się II posiedzenie Jury XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na Konkurs ogłoszony w październiku 2013 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęło: 6 prac doktorskich, 26 prac magisterskich, 13 prac licencjackich oraz 12 prac podyplomowych.

Posiedzenie otworzyła Rzecznik Ubezpieczonych, dr Aleksandra Wiktorow, która przywitała przybyłych na posiedzenie Członków Jury. Następnie głos zabrał dr Stanisław Rogowski, Przewodniczący Jury Konkursu, który poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 4 prace doktorskie, 4 prace magisterskie, 4 prace licencjackie oraz 4 prace podyplomowe.

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Paweł Prędkiewicz za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia jako źródło finansowania opieki zdrowotnej". Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Uchman. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce - dr Beata Dubiel za pracę pt. „Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Elżbieta Lorek. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,

III miejsce - dr Agnieszka Pawłowska za pracę pt. „Ubezpieczenie business interruption jako instrument zarządzania ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Aurelia Bielawska. Praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Jagoda Cybińska za pracę pt. „Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej - doświadczenia międzynarodowe". Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

II miejsce - mgr Angelika Zakrzewska za pracę pt. „Świadomość ubezpieczeniowa i jej znaczenie w rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce". Promotorem pracy jest Dr Marcin Kawiński. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Monika Ornowska za pracę pt. „Rzecznik Ubezpieczonych jako instytucja reprezentująca konsumenta na rynku ubezpieczeń w opinii respondentów województwa warmińsko-mazurskiego". Promotorem pracy jest
Dr Sylwia Pieńkowska - Kamieniecka. Praca została napisana na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

oraz

mgr Tomasz Kręciewski za pracę pt. „Analiza komparatywna inwestowania w fundusze inwestycyjne i polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi". Promotorem pracy jest Dr Monika Wyrzykowska - Antkiewicz. Praca została napisana w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agata Kasnowska za pracę pt. „Dopuszczalność zastosowania testów genetycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego w Polsce i innych krajach UE". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

II miejsce - Krzysztof Janek za pracę pt. „Zarządzanie zmianą społeczną na przykładzie systemu emerytalnego w Chile". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

III miejsce - Marta Gumna za pracę pt. „Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Barbara Kornacka za pracę pt. „Formalno - prawne kryteria zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, uszczerbki na zdrowiu oraz z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

II miejsce (2 prace ex aequo) - Barbara Foczpaniak za pracę pt. „Jednolity Europejski System Ubezpieczeń Zdrowotnych - ocena realności koncepcji". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

oraz

Elżbieta Syropiatko za pracę pt. „Czynniki wpływające na kontynuację umów ubezpieczeń komunikacyjnych (osoby fizyczne/samochody osobowe)". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

III miejsce - Dorota Szcząchor za pracę pt. „Ubezpieczenie Areocasco z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń lotniczych będących zabezpieczeniem statków powietrznych w leasingu". Promotorem pracy jest Prof. dr Roman Fulneczek. Praca została napisana w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa.Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT