Komunikat z II posiedzenia Jury XIV edycji Konkursu

Szanowni Państwo,

12 maja 2015 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się II posiedzenie Jury XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Na Konkurs ogłoszony w listopadzie 2014 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową wpłynęły: 4 prace doktorskie, 23 prace magisterskie, 12 prac licencjackich oraz 8 prac podyplomowych.

Posiedzenie otworzyła Rzecznik Ubezpieczonych, dr Aleksandra Wiktorow, która przywitała przybyłych na posiedzenie Członków Jury. Następnie głos zabrał dr Stanisław Rogowski, Przewodniczący Jury Konkursu, który poinformował Członków Jury o wynikach postępowania wstępnego oraz o szczegółach procedury postępowania zasadniczego. Do ostatniego etapu, w wyniku jawnych głosowań zakwalifikowano: 3 prace doktorskie, 6 prac magisterskich, 5 prac licencjackich oraz 4 prace podyplomowe.

W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Marcin Wojtkowiak za pracę pt. „Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) - dr Dorota Michalak za pracę pt. „Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu". Promotorem pracy jest dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim

oraz

dr Elżbieta Ociepa-Kicińska za pracę pt. „Uwarunkowania efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Katarzyna Kacprzak za pracę pt. „Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości w procesie zarządzaniu ryzykiem finansowania nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz

mgr Patrycja Piechowiak za pracę pt. „Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze ubezpieczeń". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - mgr Patrycja Mocek za pracę pt. „Regres ubezpieczeniowy w funkcjonowaniu szpitali w Polsce". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - mgr Przemysław Łohutko za pracę pt. „Pojęcie wypadku w ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Joachim Kałużny za pracę pt. „Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich uczelni publicznych". Promotorem pracy jest dr Sylwester Białowąs. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Marcin Michna za pracę pt. „Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - ocena atrakcyjności oszczędzania w świetle aktualnego stanu prawnego". Promotorem pracy jest dr Marcin Gruszczyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

III miejsce - Katarzyna Książek-Kukowska za pracę pt. „Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na warunki ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych". Promotorem pracy jest dr Roman Fulneczek. Praca została napisana na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Marta Meisner za pracę pt. „Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta". Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu.

II miejsce - Urszula Jastrzębska za pracę pt. „Zastosowanie ubezpieczeń w pokrywaniu skutków piractwa morskiego". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce - Agnieszka Jarosławska-Kossakowska za pracę pt. „Globalne programy ubezpieczeń, ich właściwości i zastosowanie". Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2015 r. o godz. 12.30 w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa.Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT