Istotny pogląd

Jak złożyć wniosek o istotny pogląd?

Twój spór jest już rozstrzygany przez sąd? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc na tym etapie!

Zapraszamy do zapoznania się ze schematem pokazującym co trzeba zrobić, żeby otrzymać tzw. istotny pogląd Rzecznika Finansowego.

Schemat

Istotny pogląd, to opinia Rzecznika Finansowego o charakterze pomocniczym. Nie jest dla sądu wiążący, ale sąd powinien w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Informujemy, że istotny pogląd jest dostarczany bezpośrednio do sądu. Osoba składająca wniosek otrzymuje jego kopię i nie musi samodzielne przekazywać tego dokumentu do sądu.

Chcesz złożyć wniosek o istotny pogląd? Wypełnij odpowiedni wniosek. 

Zobacz jak wyglądają przykładowe istotne poglądy dotyczące sporów z bankami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami rynku finansowego


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT