AXA TU - wysoka dynamika przypisu składki i...strata 15 mln zł

AXA  Polska opublikowała wyniki finansowe swoich spółek za rok 2008. Zdaniem Macieja Szwarca, prezesa AXA Polska, we wszystkich obszarach biznesowych firma osiągnęła wzrost, w tym znacznie poprawiła  wyniki w spółce życiowej. W 2008 r. AXA Życie TU wypracowała ponad czterokrotny wzrost przypisu składki w porównaniu do 2007 r.. Na koniec grudnia 2008 osiągnął on poziom 1.605 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 24.02.2008 r.).Natomiast składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu tzw. APE - podaje "GU" - wyniosła w 2008 r. 263 mln zł. Jest to prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2007 r.. Według "Ubezpieczeniowej", niekorzystna sytuacja na rynkach finansowych miała istotny wpływ na preferencje klientów. W 2008 r. stracili oni zainteresowanie długoterminowymi produktami inwestycyjnymi. W 2008 roku można było zaobserwować dużo większe zaangażowanie w produkty o gwarantowanej stopie dochodu, zawierające dodatkowo korzyści podatkowe, w stosunku do tradycyjnych lokat bankowych. Udział tego typu produktów  w przypisie składki towarzystwa w 2008 roku wyniósł 74 proc.. AXA odnotowała równocześnie wzrost przypisu składki z pozostałych produktów w porównaniu z  2007 r. w wysokości 14 proc., co było wynikiem znacząco lepszym od średniej rynkowej. W  2008 r. towarzystwo mogło się pochwalić znaczącym wzrostem składek regularnych  (49 proc.).
Istotne nakłady finansowe, które umożliwiły rozwój sieci dystrybucji spowodowały, że towarzystwo odnotowało za rok 2008 ujemny wynik finansowy netto wg międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości 15 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT