AXA Życie TU: wysoka dynamika wzrostu składki

Spółki wchodzące w skład grupy AXA w Polsce w ciągu  pierwszych sześciu  miesięcy 2010 r. odnotowały łączny przypis składki z ubezpieczeń na życie i majątkowych  w wysokości  409,22 mln zł, znacznie więcej  od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy grupa wykazała 243,9 mln zł przychodów ze składek. Jednak wynik finansowy netto ubezpieczyciela jest nadal ujemny minus ( – )36,16 mln zł, podczas gdy rok wcześniej uplasowała się na poziomie minus (–) 21,43 mln zł - pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 19.08.2010 r.).  I tak,  AXA Życie TU odnotowało stratę finansową netto w wysokości – 20,17 mln zł (– 14,3 mln zł wg międzynarodowych standardów rachunkowości), podczas gdy rok wcześniej rezultat ten wyniósł -16,73 mln zł. Przypis składki brutto towarzystwa w kwocie 376,15 mln zł był o ponad 150 mln zł wyższy od osiągniętego rok wcześniej (222,61 mln zł). Największe przychody przyniosły polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 249,74 mln zł (141,94 mln zł rok wcześniej), na życie – 77,81 mln zł (50,41 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.), oraz wypadkowe i chorobowe – 43,4 mln zł (24,38 mln zł przed rokiem) - podaje "GU". Natomiast do   końca czerwca 2010 r. udział produktów tradycyjnych w sprzedaży ogółem wyniósł 29 proc,, z wyłączeniem tzw. polisolokat, natomiast udział produktów typu unit-linked wyniósł 71 proc..
Wynik techniczny AXA Życie TU wyniósł -23,43 mln zł wobec – 18,78 mln zł po pierwszym półroczu 2009 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 153,56 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 511,79 mln zł.

Nordea Polska TUnŻ: Skandynawskie Giganty z linii Nordea Gwarant

Nordea Polska TUnŻ proponuje kolejną strukturę -  ubezpieczenie z linii Nordea Gwarant pod nazwą Skandynawskie Giganty. Produkt jest  2-letnia inwestycją z 97-proc. ochroną kapitału,  opartą  na notowaniach akcji trzech globalnych koncernów pochodzących ze Skandynawii: firm Nokia (telekomunikacja), Electrolux (producent AGD) oraz Statoil (koncern paliwowy).Minimum inwestycyjne wynosi 5 tys. zł.- informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 19.08.2010 r.). 
Zysk z Nordea Gwarant - Skandynawskie Giganty ma mieć postać kuponu, którego wysokość będzie opiewać na wartość z przedziału od 7,5 proc. do 16 procent. Kupon zostanie naliczony, jeśli w momencie odczytu (23.10.2011 r. i 22.10.2012 r.) ceny akcji wszystkich trzech spółek będą równe lub wyższe od ich wartości początkowej. Na koniec inwestycji klient może dostać maksymalnie dwa kupony, a wypłata kuponu zależy od zmian cen akcji spółek Nokia, Electrolux i Statoil. Nordea Gwarant - Skandynawskie Giganty daje 97-proc. ochronę zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Allianz Życie - spadek składki

W pierwszej połowie 2010 grupa Allianz Polska odnotowała spadek przychodów w segmencie ubezpieczeń na życie, spowodowany m.in. ograniczeniem sprzedaży polis lokacyjnych. Wynik sprzedażowy TU Allianz Życie  w analizowanym czasie  był słabszy od ubiegłorocznego. Półroczny przypis składki z ubezpieczeń na życie spadł z 990 do 872 mln zł (-12 proc.). Był to przede wszystkim efekt ograniczenia sprzedaży polisolokat o 13 proc.- podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.08.2010 r.).  Według gazety, ubezpieczyciel osiągnął natomiast wzrost przychodów z ubezpieczeń typu unit-linked (12 proc.), z PPE (15 proc.) oraz z polis zdrowotnych (9 proc.). Allianz Życie poprawił swój wynik techniczny. W I półroczu 2010 r. wyniósł on 31 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten uplasował się na poziomie 22 mln zł. Zysk netto firmy wzrósł zaś o 45 proc. do 25 mln zł, wobec 17 mln zł w I półroczu 2009 r. Towarzystwo wypłaciło 672 mln zł odszkodowań  i świadczeń brutto (wzrost z  369 mln zł).  Wśród świadczeń życiowych najliczniej reprezentowane są wypłaty z ubezpieczenia grupowego Allianz Rodzina.
Allianz Życie współpracuje obecnie z 700 prywatnymi placówkami medycznymi na terenie całego kraju.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT