AXA Życie poprawia wyniki

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń zebrała w  2010 r.  887,04 mln zł składki, czyli i  ponad 42 proc. więcej niż w 2009 r. -  podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 03.03.2011 r.). Według "GU", największy wzrost sprzedaży zanotował kanał bancassurance, który przyniósł łącznie  266 mln zł (wzrost o 54 proc.  r/r), co stanowiło 30 proc. przypisu składki towarzystwa w 2010 r. Przy tym, największy  udział w ubiegłorocznym wyniku sprzedażowym spółki miały produkty inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (65 proc. przypisu składki AXA Życie). 
Firma według Polskich Standardów Rachunkowości rok 2010 zamknęła stratą 30,3 mln zł (o 10 mln zł mniejsza niż w 2009 r. i zgodna z planem na 2010 r.).  Ujemny  wynik  finansowy wynika m.in. z inwestycjami w rozwój oferty produktowej i nowych kanałów dystrybucji- wyjaśnia "GU".
  Plany  towarzystwa na 2011 r. przewidują zaś dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży flagowego produktu unit-linked – Planu Inwestycyjnego AXA oraz wprowadzenie nowego ubezpieczenia zdrowotnego - pisze "Ubezpieczeniowa". Ubezpieczyciel liczy również na dalszy wzrost sprzedaży przez kanał bancassurance, dzięki umowom z bankami i dostawcami usług. Ponadto, w ub.r.  spółka rozpoczęła  działalność sieci franczyzowej - firma otworzyło 14 tego typu placówek i zapowiada kontynuację budowy tego kanału sprzedaży także w 2011 r.
Zdaniem Jarosława Bartkiewicza, prezesa zarządu AXA Życie, firma konsekwentnie odnotowuje wzrost składki, zarówno jednorazowej, jak i regularnej.
wiązał się z inwestycjami, które przyczyniły się do osiągnięcia przez towarzystwo .

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne z ulgą podatkową

Resort zdrowia chce zachęcić Polaków do dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z  głównych założeń rządowego projektu jest ulga podatkowa dla wykupujących polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt ubezpieczeń ma być odliczany od podstawy podatku . - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.03.2011 r.).Gazeta zauważa, że aby takie rozwiązanie mogło być wprowadzone - konieczna jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Ponadto, w projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz  wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. Według gazety, jest to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.
Jak oświadczyła na konferencji minister zdrowia Ewa Kopacz, dodatkowe ubezpieczenia są "szansą dla tych, którzy nie mają pieniędzy a są wyprzedzani w kolejkach przez tych, którzy pieniądze mają". W opinii minister Kopacz,  dodatkowe ubezpieczenia pozwolą na maksymalne wykorzystanie sprzętu oraz możliwości personelu.
"DGP" podaje, iż w  projekcie zostały także zawarte określone standardy świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia ( m.in. dostępne będą także świadczenia z zakresu medycyny pracy).  Szczegóły (m.in. ceny, zakres świadczeń, specjaliści, sprzęt) mają przedstawiać firmy oferujące polisy .
Zdaniem Adama Rozwadowskiego, prezesa firmy oferującej abonamenty medyczne - ENEL-MED,  idea ubezpieczeń zdrowotnych nie jest niczym nowym , a "takie rozwiązania wprowadzają nieuczciwą konkurencję dla firm oferujących abonamenty medyczne, których klienci nie będą mogli korzystać z zachęt finansowych. Jest to próba zniwelowania firm oferujących abonamenty, które od kilku lat oferują świadczenia medyczne. Ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych nie zmieni sytuacji w publicznej służbie zdrowia". Z kolei Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia uważa - pisze dziennik -  rynek ubezpieczeń jest już w Polsce usankcjonowany ustawowo i  "nie ma potrzeby dodatkowej regulacji rynku ubezpieczeń zdrowotnych".  W opinii Kozierkiewicza  pozytywem proponowanych rozwiązań  są zachęty finansowe do wykupywania ubezpieczeń.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT