AXA Życie rozwija bancassurance

AXA Życie zamierza wzmocnić sieć banków partnerskich i zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń ochronnych za ich pośrednictwem. Sprzedaż za pośrednictwem banków jest ważnym elementem strategii biznesowej  ubezpieczyciela. AXA Życie  współpracuje już m.in. z Grupą BRE, Grupą Getin, Alior Bankiem, Eurobankiem, Credit Agricole i BNP Paribas - donosi "Prnews.pl" (www.prnews.pl z  06.02.2012 r.). Zdaniem Ewy  Dąbrowskiej,  członka  zarządu oraz  dyrektora obszaru bancassurance i programów partnerskich AXA Życie TU SA, szczególnie istotną  jest sprzedaż telefoniczna. "Nasi partnerzy bankowi uznają ją za najbardziej skuteczną w odniesieniu do ubezpieczeń ochronnych, na które stawiamy". Ubezpieczyciel  ma ambicje, aby w średnim okresie dojść do czołówki ubezpieczycieli „życiowych” - pisze portal. Towarzystwo   zajmuje obecnie miejsce w pierwszej dziesiątce z 712 mln zł składek zebranych w ciągu trzech kwartałów 2011 r.

Czy ruszy we wrześniu br. Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) ?

Czy we  wrześniu br. skończą się problemy świadczeniodawców i pacjentów z potwierdzaniem prawa do świadczeń zdrowotnych w NFZ, kiedy  to lekarze zgodnie z zapowiedzią rządu  będą mogli sprawdzić   online, czy pacjent posiada ubezpieczenie  - pyta "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  07.02.2012 r.).  Dziennik przypomina, iż  warunkiem, który musi być spełniony, aby pomysł rządu zadziałał,  jest posiadanie przez NFZ wiarygodnej bazy danych o ubezpieczonych. Tymczasem Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) nie spełnia tego wymogu - twierdzi "DGP".
Według gazety,  ubezpieczonych w NFZ jest 37,2 mln osób, ale w bazie funduszu – ponad 42 mln, czyli więcej niż obywateli kraju. Andrzej Strug, dyrektor Departamentu Informatyki w NFZ  przyznaje, że status ponad 3 mln osób uznanych za ubezpieczonych może budzić wątpliwości. Dlaczego ? "W bazie są bowiem osoby, o których od 1999 roku nie ma żadnej dodatkowej informacji, o zapłaconej czy choćby tylko zadeklarowanej składce. Co więcej, ze sprawozdania z działalności funduszu za 2010 r. wynika, że na koniec tego roku w wykazie było ponad 4 mln osób nieżyjących" - pisze dziennik.  Według NFZ  pracodawcy często  nie zgłaszają pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego, a jeszcze częściej ich nie wyrejestrowują, gdy ci już   przestają pracować. Problemem jest to, iż ubezpieczeni w NFZ nie mają indywidualnych kont, a fundusz nie ma wglądu do informacji o płatnikach składek. Jak  powiedział gazecie Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ, obecny sposób odprowadzania składki sprawia, "że w danym momencie fundusz nie jest w stanie powiedzieć, kto jest ubezpieczony oraz ile pieniędzy za niego zostało odprowadzone. Składka nie jest bowiem w 100 proc. przypisana do konkretnych osób i to nie zmieni się po udostępnieniu CWU świadczeniodawcom". Ponadto, w opinii  ekspertów,  zbudowanie systemu opartego na identyfikacji ubezpieczonych nie będzie możliwe ponieważ składka za pewne grupy ubezpieczonych (np. bezrobotnych) jest płacona zbiorczo i  w niektórych przypadkach może być dublowana  np. jako "zbieg dwóch tytułów ubezpieczeniowych". 

4Life Direct w prowadza opcję "Świadczenie za życia" do  polisy "Moi Bliscy"


Osoby posiadające ubezpieczenie „Moi Bliscy” w przypadku bardzo ciężkiej choroby będą mogli  skorzystać ze środków finansowych już za życia. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl  z  09.02.2012 r.),  4Life Direct wprowadziło innowacyjne rozwiązanie w ramach tego ubezpieczenia - opcję  „Świadczenie za życia" ,  która  umożliwia w przypadku ciężkiej choroby skorzystanie  ze środków z ubezpieczenia jeszcze za życia.  „Świadczenie za życia"  pozwala np. na sfinansowanie drogiego leczenia czy długotrwałej opieki. Wówczas można  otrzymać 75 proc. przysługujących środków, zaś 25 proc.  zostanie wypłaconych wskazanej osobie po śmierci osoby ubezpieczonej.
„Moi Bliscy” to bezterminowe i gwarantowane ubezpieczenie na życie w systemie direct, dające możliwość ubezpieczenia się osobom dorosłym praktycznie w każdym wieku, nawet mającym  85 lat,  bez badań lekarskich, ankiet i pytań o stan zdrowia, już od złotówki dziennie. Jak pisze "GU", polisa ta  pomaga rodzinie sfinansować pogrzeb po śmierci ubezpieczonego.
Do programu ubezpieczeniowego „Moi Bliscy” można przystąpić przez telefon z każdego miejsca Polski, a więc także z najbardziej oddalonych miejscowości, do których zwykle nie docierają agenci ubezpieczeniowi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT