AXA proponuje Bezpieczną Dekadę

AXA wprowadza nowe indywidualne ubezpieczenie na życie - Bezpieczna Dekada. Jest to rozwiązanie, zapewniające wypłatę świadczeń w różnych sytuacjach życiowych, np. spłatę pożyczki, ratę kredytu, jest też możliwość opłacenia kosztów leczenia, czy rehabilitacji. Wypłacane świadczenia mogą stanowić uzupełnienie renty z ZUS oraz z innych ubezpieczeń - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.03.2009 r.). I tak, klienci objęci ochroną - w przypadku niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku - mają zagwarantowaną wypłatę miesięcznej renty w kwocie 1000 lub 2000 zł przez okres 10 lat. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku AXA, jednorazowo wypłaca 40 000 lub 50 000 zł. Z każdym rokiem trwania umowy kwota ta wzrasta o 10 proc. Jeśli więc suma ubezpieczenia w pierwszym roku trwania umowy wynosi 50 tys. zł, to w 10 roku umowy wzrasta do 95 tys. zł. Składka jest niezmienna przez cały okres ochrony i wynosi - w zależności od wybranego wariantu ochrony - 250 lub 375 zł. Składka jest regulowana poprzez polecenie zapłaty. AXA proponuje także klientom pakiet usług assistance.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT