A może "Dama Pik"?

Butik Inwestycyjny  TU na Życie Europa zaproponował  „Damę Pik”, ubezpieczenie  z elementem inwestycji. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 15.04.2010 r.), „Dama Pik” jest produktem  strukturyzowanym  oferowanym w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Według "GU", ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w wariantach A i B. Wariant A na koniec okresu ubezpieczenia  daje gwarancję 100 proc.  składki zapłaconej,   pomniejszonej  o opłatę wstępną, natomiast  wariant B przewiduje  na koniec okresu ubezpieczenia gwarancję 92 proc.  składki zapłaconej, pomniejszonej  o opłatę wstępną) O wyborze wariantu ubezpieczenia decyduje klient przystępując do ubezpieczenia.   Okres ubezpieczenia wynosi  370 dni -  ubezpieczony, jeżeli dożyje do końca okresu ubezpieczenia, otrzyma świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia. Kwota świadczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca ubezpieczenia zostanie powiększona o premię, której wysokość zależy od Risk Stabilised Aquantum Pegasus EL Strategy. Natomiast w  razie śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, TUnŻ Europa wypłaci uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe w z góry ustalonej wysokości. Ubezpieczony może w prosty sposób wskazać osoby uprawnione do otrzymania tego świadczenia. Po 370 dniach Kwota świadczenia jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych dzięki formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń osobowych zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych).   Minimalna składka ubezpieczeniowa wynosi  1 000 zł; jest   pobierana opłata wstępna  do 5 proc. składki. 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT