Aegon: wzrost zysku przy spadku przypisu składki o 30 proc.

Aegon TU na Życie, specjalizujące się w sprzedaży polis inwestycyjnych, zanotowało w 2009 roku spadek przypisu składki o 30 proc. do blisko 640 mln zł. Jak donosi "Parkiet"(Nr z 01.03.2010 r.). chociaż spadek przychodów firmy jest  większa niż średnia dla rynku, to jednak dynamika spadku przychodów Aegon (licząc rok do roku) słabła, co sygnalizuje poprawę i  "stopniową odbudowę bazy klientów". Ubezpieczyciel zdołał jednak poprawić wynik z podstawowej działalności (tzw. techniczny) o 18 proc., do blisko 84 mln zł. Według dziennika,  jest to zapewne efekt przeprowadzonej w 2009 r. restrukturyzacji, ponieważ  wydatki  administracyjne  tylko nieznacznie wzrosły. Gazeta podkreśla też  niższe koszty  akwizycji towarzystwa w związku  ze spadkiem sprzedaży  oraz niższe wypłaty odszkodowań. Na wzrost wyniku  technicznego ( z71,1 mln zł do 83,9 mln zł)  miały wpływ także  dochody z lokat. W  górę także poszedł wynik finansowy brutto i netto. Aegon odnotował zysk netto 68,3 mln zł.

Amplico Life: spadek zysku, spadek składki

Amplico Life: wstępne wyniki finansowe za rok 2009 - pisze   "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 01.03.2010 r.). Ubezpieczyciel wykazał spadek   ponad 18 mln zł wyniku  finansowego  netto  ( 344,69 mln zł) w porównaniu  z w 2008 r., kiedy to zarobił 362,92 mln zł. Towarzystwo odnotowało także dalszy  spadek sprzedaży   Na dzień 31 grudnia 2009 r. ubezpieczyciel zebrał 1562,87 mln zł składek brutto – o ponad 170 mln zł mniej niż rok wcześniej (1734,18 mln zł). Amplico Life  wypłaciło również mniej odszkodowań i świadczeń brutto niż w 2008 r. - w 2009 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 619,91 mln zł, podczas gdy rok wcześniej łączna kwota wypłat wyniosła 706,46 mln zł. Według "GU", znacząco wzrosły tez  koszty działalności ubezpieczeniowej Amplico Life: z 619,58 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r., do 777,66 mln zł rok później, głownie z powodu  wzrostu kosztów akwizycji (z 521,78 mln zł do 683,36 mln zł). Natomiast koszty administracyjne spółki spadły o 1,5 mln zł (z 110,47 mln zł do 108,97 mln zł). Wartość lokat towarzystwa na koniec IV kwartału 2009 r. wyniosła ponad 8,1 mld zł, natomiast przychody z lokat osiągnęły poziom 656,7 mln zł.

Allianz Życie odnotował wzrost przypisu o blisko 23 proc.

W 2009 r. towarzystwo zwiększyło przypis  składki do 1,8 mld  zł (wzrost o 23 proc.). Jak informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 01.03.2010 r.), ubezpieczyciel szczególnie zwiększył  przychody z polis indywidualnych ze składką regularną  (wzrost o 5 proc.)  do 215 mln zł  oraz z polisolokat (wzrost o 54 proc.)  do 898 mln  zł. Poważnie wzrósł - o 20 proc. - przypis z ubezpieczeń  grupowych. Wyniósł on na koniec 2009 r.  669 mln zł. Według "GU", TU Allianz Życie wypłaciło ponad 1,2 mld zł  odszkodowań oraz świadczeń. Natomiast wynik finansowy netto ubezpieczyciela,   w porównaniu z poprzednim rokiem,  wzrósł ponad 6,5-krotnie i wyniósł 38 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT