Aegon tnie koszty i zwalnia 100 pracowników

Aegon ponosi  gigantyczne koszty w związku z kryzysem na rynku polis inwestycyjnych - informuje "Puls  Biznesu"(Nr z 20.07.2015 r.). W październiku 2014 r. UOKiK nałożył na ubezpieczyciela  ponad 23 mln zł kary za pobieranie opłat od klientów, którzy przed czasem chcieli zerwać polisę z UFK. Jak pisze gazeta, wprawdzie decyzja UOKiK  nie jest prawomocna, ale zakład musiał w związku z tym  zawiązać rezerwę. W opinii dziennika,  jeszcze większym obciążeniem dla firmy było umożliwienie klientom posiadającym wieloletnie polisy inwestycyjne zamknięcia ich bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Koszt operacji trwającej  siedem miesięcy  był bardzo wysoki. Według "PB", który powołuje się na szacunku rynku, uwolnienie klientów mogło kosztować Aegon  nawet kilkadziesiąt mln zł.  Na początku czerwca br. ubezpieczyciel się z tego wycofał. Ponadto, firma  rozpoczęła  procedurę zwolnień grupowych - pracę w towarzystwie i spółkach od niego zależnych ma stracić ponad 100 osób. Zdaniem Michała Biedzkiego, prezesa Aegona, zwolnienia grupowe są spowodowane potrzebą „dostosowania struktury organizacyjnej do działalności w kluczowych obszarach biznesu” - donosi dziennik.
"PB" przypomina, iż  kryzys na rynku polis inwestycyjnych wybuchł w 2013 r., kiedy sąd zakwestionował legalność stosowania rażąco wysokich opłat likwidacyjnych przez ubezpieczycieli, sięgających nawet do  blisko 100 proc. wpłaconych środków.  Pokłosiem tej decyzji sądu była fala pozwów zbiorowych przeciwko ubezpieczycielom.  Klienci  złożyli pozwy m.in.  przeciwko Aegonowi, Generali, Skandii, AXA i TU Europa, zaś "w  przygotowaniu są pozwy przeciwko Open Life, Allianz i PKO Życie. Na cenzurowanym jest także Ergo Hestia".

Za sprzedaż polisolokat może grozić odpowiedzialność karna

Za tworzenie produktów, które miały na celu oszukiwanie klientów, może grozić odpowiedzialność karna i nawet osiem lat więzienia  - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.07.2015 r.).  Jak ostatnio stwierdził bowiem Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt III C1453/13), "decydujące znaczenie ma tu takie celowe skonstruowanie oferty przez ubezpieczyciela, że była ona po prostu w niewiarygodnym stopniu oszukańcza”.  Według "DGP", odpowiedzialność karną może tutaj ponieść "zarówno prawnik, który skonstruował oszukańczą polisolokatę, jak i np. zarząd spółki, na polecenie którego działał". Na razie jednak osoby, które zainwestowały pieniądze  w polisolokaty,   szukają sprawiedliwości na własną rękę.  Jak podaje gazeta,  powołując się na nieoficjalne  informacje,  zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednego z towarzystw sprzedających polisolokaty szykuje już  Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy”. Według gazety, także  na drodze cywilnej czynione są kolejne kroki zmierzające do odzyskania pieniędzy przez osoby, które inwestowały w tego typu instrumenty.
"DGP" pisze, powołując się na Annę  Lengiewicz, radcę prawnego   i  wspólnika zarządzającego   w kancelarii LWB, iż został   złożony  kolejny pozew grupowy w sprawie polisolokat . " Tym razem dotyczy Towarzystwa Ubezpieczeń Europa. Na razie grupa powodów składa się z 98 osób, ale już zgłaszają się kolejne, które chcą dołączyć do pozwu" – przyznaje w dzienniku mec. Lengiewicz.  Kancelaria LWB  przygotowuje w sprawie tej firmy również zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dodaje "DGP".

UOKiK: kontrolerzy  UOKiK wraz z  KNF będą   weryfikować  wykonywanie umów przez przedsiębiorców oraz ich  praktyki podejmowane na etapie przedkontraktowym

Wyniki e-commerce oraz usług finansowych wymagają wzmożonej aktywności organów rządowych w celu ochrony praw konsumenta - wynika z opublikowanego właśnie raportu  UOKiK  „Polityka ochrony konkurencji i konsumentów”. Jak  informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.07.2015 r.)  autorzy opracowania UOKiK stwierdzają, iż  „w szczególności konieczne będzie zapewnienie skutecznej egzekucji prawa w przypadku stwierdzenia naruszeń zbiorowych interesów europejskich konsumentów oraz wsparcie rozwiązań zabezpieczających ich przed negatywnymi skutkami działalności przedsiębiorców mających siedzibę poza obszarem Unii”. Według tegoż raportu,  wiele jest  do zrobienia  zwłaszcza  w zakresie ochrony polskich konsumentów w relacjach transgranicznych, czyli w sytuacjach, gdy kupujemy u przedsiębiorców  działających  w innym państwie. UOKiK ma bowiem  zamiar istotnie włączyć się w prace nad stworzeniem instrumentów, które wyeliminowałyby zjawisko tzw. blokowania geograficznego, np. w sytuacji w której Niemiec może obejrzeć teledysk na portalu internetowym, podczas gdy Polak jest informowany, że  „wyświetlanie materiału w kraju, w którym się znajdujesz, jest zablokowane” - pisze "DGP".  UOKiK chce zwrócić szczególną uwagę na rynek finansowy, a  zwłaszcza  na oferowane przezeń  produkty inwestycyjne. Wraz  z  Komisją Nadzoru Finansowego kontrolerzy  UOKiK "weryfikować będą nie tylko wykonywanie umów przez przedsiębiorców, lecz także praktyki podejmowane na etapie przedkontraktowym (kontrola rzetelności przekazów reklamowych w zakresie informacji o możliwych zyskach czy też ryzyku)."
Działania Urzędu mają m.in. na celu wyeliminowanie missellingu w  ubezpieczeniach  na życie i dożycie z UFK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT