Aktywa UFK na koniec 2012 r. wynosiły 43,2 mld zł

Aktywa netto zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych na koniec 2012 r. wyniosły   43,2 mld zł – podaje "Puls Biznesu" (Nr  z  27.02.2013 r.), powołując się na Analizy Online. Według gazety, wzrost aktywów  UFK w ub.r. wynika z  dobrej koniunktury  na GPW  i  na  rynku długu.  Na przykład aktywa funduszy papierów dłużnych w omawianym czasie  wzrosły o 2,5 mld zł, czyli o 68 proc.( 1,9 mld zł stanowiły nowe środki). Zarządzały one aktywami wartymi 6 mld zł, a ich udział w rynku zwiększył się z 10 do 14 proc. Dziennik informuje, iż  z 10 -u  najpopularniejszych w ub.r.  UFK,  aż 4  to  fundusze dłużne. I tak, najpopularniejszy OpenLife Obligacji Korporacyjnych pozyskał ponad 360 mln zł; AXA Obligacji UFK zebrał ponad 100 mln zł.  wpłacono. Jak pisze "PB",  "powodzeniem cieszyły się również fundusze ochrony kapitału". Ich aktywa w 2012 r. wzrosły o  23 proc. i na koniec grudnia ub.r. wynosiły 9,1 mld zł.  Z kolei fundusze  akcyjne na koniec 2012 r.  odnotowały poziom  aktywów w granicach 10 mld zł ( wzrost o ponad  1,6 mld zł, czyli o 19 proc.) - informuje gazeta za szacunkami Analizy Online. Natomiast  fundusze mieszane miały w analizowanym czasie aktywa  na poziomie 14 mld zł (wzrost  o  12 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT