Allianz Życie proponuje polisę Allianz Opiekun

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie rozszerzyło swoją ofertę o polisę Allianz Opiekun, ubezpieczenie  adresowane do osób utrzymujących gospodarstwo domowe, a które chcą zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnym okresie. Produkt  Allianz Opiekun zapewnia wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.13.01.2012 r.). Allianz przygotował cztery pakiety tego ubezpieczenia: Solo (dla jednej ubezpieczonej osoby), Duet (dla partnerów) oraz odpowiednio Solo Plus i Duet Plus – jeśli polisą objęte mają być także dzieci. Klienci mogą sami dobrać pakiet odpowiedni do swoich potrzeb.
I tak - podkreśla "Ubezpieczeniowa" -  od  wybranego zakresu ochrony, który można zmieniać co roku, Allianz wypłaci świadczenie w przypadku śmierci lub odniesienia poważniejszych obrażeń w nieszczęśliwym wypadku, także w wypadku komunikacyjnym. Ponadto,  ubezpieczony oraz jego partner i ich dzieci mogą korzystać z usług assistance. Umowa zawierana jest na rok bez konieczności przedłużania. Składka ubezpieczeniowa może być opłacona za cały rok z góry, bądź w ratach – miesięczne,  kwartalnie lub półrocznie. Jej wysokość zależy od wybranego pakietu, wariantu sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony. W podstawowym wariancie  - pisze "GU" - ubezpieczenie dla jednej osoby kosztować będzie rocznie 362 zł, natomiast roczna składka ubezpieczenia dla rodziny z dwojgiem dzieci wyniesie 1192 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT