Amplico Life - wyższy zysk przy spadku sprzedaży

Amplico Life za trzy kwartały 2009 r. wypracował 257,39 mln zł zysku, to jest  o 3 proc. niż w analogicznym okresie 2008 r., pomimo  jednoczesnego spadku sprzedaży. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.12.2009 r.), na dzień 30 września 2009 r. ubezpieczyciel zebrał 1219,73 mln zł czyli  o 41,75 mln zł mniej (- 3,31 proc), niż rok wcześniej (1261,48 mln zł). Według "GU", po III kwartale 2008 r. wskaźnik procentowy spadku przypisu wyniósł 12 proc. Towarzystwo wypłaciło również mniej odszkodowań i świadczeń brutto, niż w ciągu dziewięciu miesięcy ubiegłego roku. I tak, w okresie 1.01 - 30.09.2009 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 467,39 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kształtował sie na poziomie 499,1 mln zł. Natomiast znacząco wzrosły do 580,98 mln zł  koszty działalności ubezpieczeniowej spółki (na dzień 30 września 2008 r. wynosiły one  456,78 mln zł). Był to efekt wzrostu kosztów akwizycji (z 385,37 mln zł do 513,38 mln zł), ponieważ koszty administracyjne spółki spadły o ponad 1,72 mln zł (z 80,15 mln zł do 78,43 mln zł)
"GU" informuje, że  wartość lokat towarzystwa na koniec trzeciego kwartału 2009 r. wyniosła 7,8 mld zł (przychody z lokat - 490,2 mln zł), a  aktywa spółki przekroczyły  8,7 mld zł (8,2 mld zł rok wcześniej).  Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych na wypłatę bieżących i przyszłych świadczeń wzrosła z 6473,8 mln zł do 6739,6 mln zł. Ubezpieczyciel utrzymuje wskaźniki bezpieczeństwa finansowego na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. 

Towarzystwa  ograniczają wydatki na firmy doradcze
 
Towarzystwa ubezpieczeniowe  w różny sposób korzystają z usług zewnętrznych firm doradczych. Na przykład  Allianz współpracuje z takimi podmiotami przy tworzeniu nowych rozwiązań czy wejściu w nowe obszary biznesowe - donosi "Parkiet"(Nr z 28.11.2009 r..Z kolei Generali przy IT, marketingu, sprzedaży, sprawach prawnych korzysta głównie z wiedzy i globalnych doświadczeń swojej grupy. Jednak obecnie ubezpieczyciele jakby  mniej chętnie  korzystają z usług firm doradczych - pisze dziennik, powołując się na informacje uzyskane od właściciela jednej z takich firm doradczych, świadczących usługi dla ubezpieczycieli i banków, według   którego przychody jego firmy spadły o 25 proc.  w porównaniu z  2008 r. co  jest  spowodowane m.in. oszczędnościami instytucji finansowych. I tak - pisze gazeta - do ograniczenia wydatków na tego typu usługi  przyznaje się Nordea Życie.  Zdaniem Leszka Pielacha, członka zarządu ubezpieczyciela,  obecnie rozważniej podchodzi się do decyzji, kiedy trzeba skorzystać z firmy doradczej. Natomiast według  Michała Witkowskiego, rzecznika  PZU SA,  trudno jest mówić o cięciach w projektach,  mających na celu zahamowanie spadku udziału w rynku. A z uwagi na kontynuację projektów biznesowych i rozpoczęcie kolejnych  jest możliwy nawet większy  udział firm doradczych w ich realizacji.  Natomiast zdaniem Jakuba Machnika, dyrektora Departamentu Finansowego Uniqa, wydatki firmy jednak spadną z powodu braku jednorazowych projektów

Będzie zmieniony  system dochodzenia roszczeń  dla uczestników badań klinicznych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy,  dotyczący zasad prowadzenia badań klinicznych. Według gazety "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 01.12.2009 r.), nowe zapisy mają zmienić system dochodzenia roszczeń. Obecnie poszkodowany sam musi odwodnić winę szpitala. Zgodnie z  zapisami przygotowywanej regulacji, nowy system miałby być oparty na zasadzie ryzyka. Pacjent byłby ubezpieczony od ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu.
Obecnie zapisy dotyczące ubezpieczenia związanego z badaniami klinicznymi znajdują się w ustawie "Prawo farmaceutyczne"  i "Rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC badacza i sponsora" - informuje gazeta. W opinii resortu zdrowia, e regulacje te utrudniają dochodzenie roszczeń.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT