Amplico Life z dynamiką przypisu składki na poziomie 105 proc.

Amplico Life S.A. w pierwszej połowie 2009 roku  wypracowało przypis składki brutto na poziomie  853,5 mln zł. Zdaniem "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl  z 18.08.2009 r.) jest to wynik o 5 proc. lepszy, od uzyskanego przez towarzystwo w analogicznym okresie 2008 r., czyli 814,6 mln zł   przypisanych brutto. GU" informuje, iż  wyższy niż rok wcześniej był także wynik finansowy netto ubezpieczyciela. Po sześciu miesiącach tego roku Amplico Life zarobiło  174,2 mln zł, czyli  o blisko 34  mln zł więcej niż w I półroczu 2008 r. (140,57 mln zł). Natomiast łączna suma odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez spółkę w okresie 1 stycznia-30 czerwca 2009 r. wyniosła 331,1 mln zł. (328,1 mln zł rok wcześniej).
Z kolei aktywa spółki na dzień 30 czerwca 2009 r.  wyniosły prawie 8,6 mld zł,  wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oscylował na poziomie  487 proc.. Również wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych na wypłatę bieżących i przyszłych świadczeń wzrosła do  ponad 6,2 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT