Art. 385 Kodeksu cywilnego pomocny w walce o zwrot opłat likwidacyjnych

W jaki sposób  zrezygnować z nierentownej polisy inwestycyjnej czy produktu strukturyzowanego, który przynosi straty, nie płacąc wysokiej opłaty likwidacyjnej ? Udało się to czytelniczce  blogu  "Subiektywnie o finansach" . Jak informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 19.06.2014 r.), chcąc odzyskać pieniądze, przeważnie  należy   złożyć w sądzie pozew przeciwko ubezpieczycielowi. Szanse na wygraną są spore - pisze  dziennik - albowiem  niektóre towarzystwa ubezpieczeń  oddają pieniądze już po wyroku pierwszej instancji. Zdaniem  "GW",  podstawą pozytywnych dla klientów wyroków jest słynny art. 385 Kodeksu cywilnego, według którego  "postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Wybór  polisy powinien być  niezależny od   zarobku banku

Zdaniem Norberta Jeziolowicza,  dyrektora zespołu bankowości detalicznej i rynków finansowych Związku Banków Polskich, ta instytucja pozytywnie  ocenia zmodyfikowaną wersję rekomendacji U. Dyr. Jeziolowicz powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej"(Nr z 23.06.2014 r.), iż ZBB  pozytywnie  ocenia zwłaszcza wycofanie się z pomysłu obowiązkowego ujawniania prowizji, jakie banki otrzymują od zakładów ubezpieczeń. " Mieliśmy wątpliwości przede wszystkim co do celowości takiego obowiązku. Koncentrowanie uwagi klienta na wysokości prowizji banku mogłoby przysłonić warunki, które z punktu widzenia klienta są najistotniejsze: przede wszystkim warunki udzielenia kredytu czy wysokość rat".  W opinii Jeziolowicza - podaje gazeta - głównym kryterium wyboru danego produktu nie powinno być to, ile zarabia bank, Oczywiście, jeśli taki obowiązek ujawniania prowizji, objąłby w przyszłości wszystkie kanały dystrybucji ubezpieczeń, czyli również agentów i brokerów ubezpieczeniowych, to takie rozwiązanie musiałoby być wprowadzone  również w  branży bankowej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT