Aviva TUnŻ : ponad 530 mln zł zysku

Aviva TUnŻ wypracowało w  2010 r. 530,33 mln zł zysku netto, gdy rok wcześniej  461,92 mln zł. Natomiast  przypis składki brutto wyniósł 1902,6 mln zł  - podaje   "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 08.03.2011 r.). Według Macieja Jankowskiego, prezesa grupy Aviva w Polsce, towarzystwo zwiększyło  składkę z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych, nie oferując polisolokat.   Wyższe były wpływy spółki  z ubezpieczeń ze składką regularną, a w IV kw.  2010 r.  wzrosło również zainteresowanie polisami inwestycyjnymi.  Aviva rozszerzyła też ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o Pakiet Medyczny Bądź Zdrów, który umożliwia dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki w sieci prywatnych przychodni.- pisze "GU". 
I tak,  wynik techniczny Aviva TUnŻ  wyniósł 476,88 mln zł wobec 467,53 mln zł po czterech kw.  2009 r. W 2010 r. firma wypłaciła klientom 1388,44 mln zł z tytułu odszkodowań i świadczeń (2246,3 mln zł rok wcześniej). Rekordowe świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej wyniosło zaś 2,7 mln zł z kilku polis. Najwyższe świadczenie z umowy dodatkowej to ponad 500 tys. zł z tytułu kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Aegon TU na Życie spodziewa  się wzrostu zainteresowania ubezpieczeniami emerytalnymi oraz opartymi na  UFK

Aegon TU na Życie w Polsce  wykazał  wzrost przychodów przy niewielkiej obniżce zarobków. Dobre  wyniki  ubezpieczeniowe  funduszy kapitałowych Aegon oraz wzrost sprzedaży   sprawiły, iż  aktywa firmy w zarządzaniu przekroczyły 5 mld zł, a suma bilansowa zbliżyła się do 6 miliardów zł   –  donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 11.03.2011 r.), powołując się na  Michała Biedzkiego, prezesa Aegon TUnŻ i szefa  Grupy Aegon w Polsce. "GU" podaje, że
ubiegłoroczny przypis składki brutto towarzystwa wyniósł 760,83 mln zł, o 18,91 proc.  wyższy niż wypracowany  w 2009 r. (639,81 mln zł).
 W 2010 r. Aegon TUnŻ osiągnął  zysk netto w wysokości 65,85 mln zł, o 3,4 proc. mniej niż w 2009 r. ( 68,17 mln zł). Firma tłumaczy to m.in.  spadkiem  przychodów z działalności lokacyjnej.  Wynik techniczny Aegon TUnŻ w 2010 r. wyniósł 78,21 mln zł wobec 82,08 mln zł na koniec 2009 r. 
Według prezesa Michała Biedzkiego, " obserwujemy wzrost zainteresowania programami inwestycyjnymi ze składką regularną oraz produktami ochronnym (...) 
w  nadchodzących latach spodziewamy się wzrostu zainteresowania ubezpieczeniami emerytalnymi oraz opartymi na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Zamieszanie wokół składki przekazywanej do OFE powoduje, że wiele osób zdecyduje się dodatkowo odkładać na emeryturę, by nie być zdanym na decyzje posłów w sprawie waloryzacji świadczeń z systemu publicznego".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT