Aviva - większa składka, wyższy zysk

Spółka życiowa Avivy wypracowała  w pierwszej połowie 2011 r.  przypis składki  do ponad 938 mln zł, a więc  więc wzrost o około 9 proc. - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 05.08.2011 r.).  Z kolei o blisko  5 proc. towarzystwo zwiększyło w omawianym czasie  zysk netto. Wyniósł on około  320 mln zł - informuje dziennik. Według "DGP",  odnotowane przez ubezpieczyciela lepsze wyniki są  w dużym stopniu efektem  rosnącej sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z emeryturami. W opinii  Macieja Jankowskiego, prezesa zarządu spółki, "Polacy – po dyskusji nad zmianami w OFE – są coraz bardziej zainteresowani oszczędzaniem na starość" - podkreśla gazeta.

Koniec  struktur z  trzyletnim okresem zapadalności

Wakacje  2011 r. są  czasem, kiedy kończą się produkty strukturyzowane z trzyletnim okresem zapadalności,  oferowane  jeszcze przed kryzysem w 2008 r. Tymczasem  posiadający  takie produkty w formie papierów wartościowych lub ubezpieczeń na życie dowiadują się właśnie, że ich inwestycja nie przyniosła oczekiwanego zysku pisze - "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.08.2011 r.).  Istotna informacja, ponieważ inwestujący w instrumenty strukturyzowane oczekują wyższej stopy zwrotu, niż oferują depozyty bankowe. Jak podkreśla "GU", odbywa się to jednak kosztem ryzyka, które może być ograniczane przez gwarancję zwrotu kapitału.  W opinii Konrada Wąsiela, eksperta ds. produktów strukturyzowanych w PZU Życie,  "jest to znakomita forma inwestowania dla osób nie związanych na co dzień z rynkiem finansowym".
"Ubezpieczeniowa" radzi, aby  wybierając produkt strukturyzowany,  zwrócić uwagę na wiele czynników, które różnią dwa pozornie identyczne produkty i powodują, że jeden z nich jest bezpieczny a inny może powodować utratę zainwestowanych środków.
Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego z  2010 r., większość produktów strukturyzowanych,   oferowanych w 2008 r.  przyniosła wypłatę zainwestowanego kapitału. W opinii "Ubezpieczeniowej", dzięki tego rodzaju produktom, mniej doświadczeni klienci uzyskują dostęp do form inwestowania o potencjalnie wyższym, niż depozyty bankowe bez ryzyka utraty zainwestowanych środków.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT