Aviva chce strategicznie współpracować z nowym właścicielem BZ WBK

Aviva Europe zapowiada, że  chce dalszej strategicznej współpracy z nowym właścicielem Banku Zachodniego WBK, ktokolwiek nim będzie - powiedział "Parkietowi” (Nr z 20.07.2010 r.)Andrea Moneta, prezes brytyjskiej  grupy. Moneta twierdzi w  gazecie, że grupa nie zamierza  przekształcać  swoich  polskich  towarzystw ubezpieczeniowych,  działających  jako spółki akcyjne, w oddziały. "W tej chwili nie myślimy o funkcjonowaniu w Polsce poprzez oddział"  – oświadczył Moneta.
Dziennik przypomina, ze Bank Zachodni WBK, który posiada 10 proc. akcji Avivy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Avivy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK, uruchomił w Polsce  razem z brytyjską grupą w połowie 2008 r. towarzystwa oferujące polisy tylko jego klientom (BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych). BZ WBK ma 50 proc. udziałów w każdej z tych spółek. Tymczasem według różnych  spekulacji, nowym właścicielem 70 proc. akcji BZ WBK  może zostać polskie PKO BP, francuski BNP Paribas lub hiszpański Santander. W opinii gazety, w tym ostatnim przypadku kooperacja byłaby bezproblemowa, ponieważ  Santander nie ma bowiem w naszym kraju niczego poza bankiem. A BNP Paribas, który za pośrednictwem grupy Cardif ma udziały w Pocztylion PTE , musiałby zapewne pozbyć się udziałów w Aviva PTE. Podobnie byłoby w przypadku PKO BP, które kontroluje PKO BP Bankowy PTE; PKO BP od lat mówi o pogłębianiu współpracy z PZU.
Według "Parkietu",  w  polskiej Avivie nie będzie też żadnych radykalnych zmian w wyniku przygotowań do wejścia w życie dyrektywy unijnej „Wypłacalność II”, która ma poprawić bezpieczeństwo finansowe towarzystw ubezpieczeniowych. Polskie spółki Avivy są przygotowane na wejście w życie dyrektywy i nie będzie potrzebne ich dokapitalizowanie. 

Axa Życie oferuje fundusze  IDEA TFI


IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało nowy aneks do umowy z AXA Życie. Według  "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl z 20.07.2010 r.), aneks ten aktywuje i znacznie poszerza współpracę w zakresie oferowania funduszy IDEA TFI w ramach produktów ubezpieczeniowych towarzystwa. W opinii  Tomasza Kopery, dyrektora zarządzającego  Pionem Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI, iż  aktywacja i poszerzenie współpracy z AXA Życie TU jest to "niezwykle ważny krok w konsekwentnie realizowanej polityce aktywizacji i rozbudowy naszej sieci dystrybucji". Chociaż jeszcze rok temu IDEA TFI nie prowadziła dystrybucji za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeń na życie, to obecnie  współpracuje już z  kilkoma innymi towarzystwami, m.in. z  PZU, Aegon,  Nordea oraz ostatnio z Axa Życie. Firma obecnie negocjuje  nowe umowy z  kolejnymi  instytucjami  finansowymi. 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT