Aviva proponuje IKZE w formie ubezpieczenia na życie z UFK

Aviva to kolejny ubezpieczyciel, po PZU Życie, który wprowadził do swojej oferty indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Firma proponuje IKZE w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 04.01.2012 r.). Klient może wybrać IKZE z regularnymi lub nieregularnymi wpłatami. Do dyspozycji jest 11 funduszy o różnej strategii inwestycyjnej. Według dziennika,  Aviva oferuje IKZE w wariancie standardowym i premiowym. I tak, wariant premiowy przewiduje m. in. wypłatę dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego przez osobę uposażoną w razie śmierci posiadacza IKZE.
Jak podkreśla gazeta, "Aviva przygotowała ofertę promocyjną IKZE dla klientów korzystających już z ubezpieczeń na życie, a także nowych klientów, którzy aktywują bezpłatną usługę iBOK (pozwala na monitorowanie rachunku przez internet i dokonywanie on-line zmian funduszy). Promocja polega na obniżeniu opłaty od składki nawet do 4 proc."
Zachęta podatkowa za IKZE w PIT za dany rok może wynieść maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania składek emerytalnych - informuje dziennik.

Od Nowego Roku szybsze odszkodowania za błędy medyczne ?

Nowe  przepisy umożliwiają ofiarom błędów medycznych szybsze otrzymanie odszkodowań za błędy medyczne, poprzez  dochodzenie odszkodowań przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a nie przed sądem. Jak zauważa "Rzeczpospolita" (Nr z 30.12.2011 r.),  poszkodowany klient będzie mógł złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do szesnastoosobowej komisji działającej przy każdym urzędzie wojewódzkim. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele samorządu adwokatów, radców prawnych, lekarzy i pielęgniarek oraz lokalnych organizacji działających na rzecz praw pacjenta. Na skompletowanie komisji wojewodowie mieli trzy miesiące. Procedura będzie szybsza, ale może ją wydłużyć czekanie na opinię biegłego - pisze dziennik. " Jeśli komisja będzie o nią występowała, to nierealne jest, aby cała procedura zakończyła się w ciągu czterech miesięcy"  - powiedziała gazecie  Katarzyna Przyborowska, radca prawny. W jej opinii, "mankamentem nowej procedury jest brak możliwości zwolnienia zainteresowanego z kosztów postępowania. Zawsze to pacjent pokryje je z własnej kieszeni. (...)  Wprawdzie za złożenie wniosku chory zapłaci tylko 200 zł, ale dla osób starszych, w ciężkiej sytuacji, może być to spora kwota" – twierdzi Przyborowska.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT