Axa Życie: większe zainteresowanie produktami ochronnymi

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń wciąż notuje straty spowodowane inwestycjami w rozbudowę sieci sprzedaży. W pierwszym półroczu 2009 r. towarzystwo  wypracowało przypis składki na poziomie 223 mln zł. W tym składka przeliczeniowa dla pozyskanego biznesu tzw. APE* - bez uwzględnienia tzw. polisolokat - w I półroczu 2009 roku wyniosła 69 mln zł, gdy  w porównywalnym okresie 2008 r. osiągnęła   80 mln zł - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 07.08.2009 r.), powołując się  na komunikat spółki. Ubezpieczyciel  podkreśla, że ze względu na utrzymujący się w 2009 r.  nastrój niepewności rynkach finansowych,  musiał  dokonać znacznej zmiany struktury portfela produktów w porównaniu z I półroczem 2008 roku. I tak,  na dzień 30 czerwca 2009 r. udział produktów tradycyjnych w sprzedaży ogółem wyniósł 33 proc., a  pozostałą jej część (67 proc.) stanowiły produkty typu unit-linked.
Zdaniem Macieja Szwarca, prezesa zarządu AXA Polska, gdy jeszcze rok temu sytuacja makroekonomiczna pozwalała na szybki wzrost, to teraz sprzedaż i produkty towarzystwo dostosowuje do zmiennej sytuacji rynkowej. Obecnie  klienci, chętniej niż w 2008 r..  wybierają produkty ochronne. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń grupowych, jak i indywidualnych. Prezes Szwarc podkreślił, iż firma nie zmieniamy koncepcji rozbudowy sieci własnej, chociaż  spowolniła jej tempo.

Spadła rentowność bancassurance w PZU Życie

Rentowność sprzedaży polis PZU Życie przez kanał bankowy w 2008 r. sięgała zaledwie 0,33 proc. i  stanowiła zaledwie jedną siódmą wyniku wypracowanego  rok wcześniej. O ile w 2007 r. z tysiąca zł składek pozyskanych we współpracy z bankami do ubezpieczyciela trafiało 24,8 zł, o tyle w 2008 roku było to już tylko 3,35 zł - donosi "Parkiet"(Nr z 07.08.2009 r.). Dziennik pisze, że  w ub.r. składka przypisana brutto PZU Życie pozyskana przez kanał bankowy sięgnęła 6,38 mld zł i była pięciokrotnie większa niż w 2007 r., a  przychody towarzystwa z tytułu prowizji od tej sprzedaży spadły  z 23,7 mln zł do 21,4 mln zł. .W opinii gazety, prowizje za 2009 r.  będą jeszcze niższe. W I kwartale br. przypis spółki był o 10,5 proc. mniejszy niż w tym samym okresie 2008 r., a towarzystwo tłumaczyło to słabszą sprzedażą ubezpieczeń bankowych.
Według Marcina Machnikowskiego, zastępcy dyrektora biura bancassurance w PZU Życie, na  malejącą  zyskowność takich polis ma wpływ  wzrost konkurencji  w tym segmencie sprzedaży oraz przyjmowanie przez nich warunków biznesowych na granicy opłacalności przedsięwzięcia ( spadek prowizji dotknął nie tylko PZU, ale też innych życiowych ubezpieczycieli). Natomiast zdaniem  Marcina Mazurka, szefa firmy doradczej Intelace Research, mniejsza rentowność może być także efektem spadku sprzedaży polis typu unit-linked , które są produktami wysokomarżowymi.
Polityka biznesowa grupy PZU w bancassurance  zakłada współpracę z wieloma partnerami - pisze "Parkiet". Tymczasem w 2008 r. blisko 70 proc. składek z tytułu bancassurance zapewniła ubezpieczycielowi współpraca z Bankiem Millennium, a tylko nieco ponad 30 proc. zostało pozyskanych dzięki kooperacji z innymi instytucjami (w tym PKO BP i Bankiem Ochrony Środowiska), podczas  gdy jeszcze w 2007 r. dzięki współpracy z Bankiem Millennium towarzystwo pozyskało niecałe 49 proc. składki, a 51 proc. zapewniły inne banki .
W opinii dziennika,  współpraca na tak dużą skalę z jednym bankiem może być dla ubezpieczyciela ryzykowna, ponieważ "bierze ono na siebie ryzyko bankructwa takiej instytucji. Gdyby do niego doszło, zakład musiałby oddać klientom z własnej kieszeni pieniądze pobrane przez bank w formie składek, bo w Polsce nie ma gwarancji państwowych dla rezerw ubezpieczeniowych ani dla depozytów ubezpieczycieli w bankach".  Agencje Fitch i Moody’s oceniają tymczasem siłę finansową Banku Millennium na C/D.

Kredytobiorców  PKO BP  ubezpieczy  Ergo Hestia

Wchodzi w życie nowy pakiet ubezpieczeń Ergo Hestii dla klientów PKO BP, kredytobiorców z wyższego i najwyższego segmentu indywidualnego:  AURUM i PLATINIUM - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.08.2009 r.).Umowy ubezpieczenia obejmują ryzyka niemożliwości spłaty kredytu gotówkowego w przypadku utraty pracy, zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania lub czasowej niezdolności do pracy.
Jest to  trzeci z kolei projekt bancassurance zrealizowany wspólnie przez bank PKO BP i Ergo Hestię.
"GU" przypomina, że  w ofercie banku są już ubezpieczenia spłaty zadłużenia na karcie kredytowej na wypadek śmierci, niezdolności do pracy i na wypadek utraty pracy oraz wdrożone w marcu tego roku ubezpieczenie na życie i na wypadek utraty pracy dla osób korzystających z pożyczek gotówkowych (segment masowy).

BOŚ i TUnŻ Europa: ubezpieczenie "Piątka na Piątkę"

Bank Ochrony Środowiska wprowadził do swojej oferty  produkt strukturyzowany „Piątka na Piątkę”, przygotowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa. "Piątka na Piątkę” oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.08.2009 r.). Konstrukcja  tej "struktury" opiera się na wycenach  wartości akcji 5 dużych spółkach akcyjnych, od lat wypracowujących wysokie zyski, czyli  TP SA, PKO BP SA, KGHM Polska Miedź SA, Danone oraz Roche Holding AG. Produkt gwarantuje  zwrot 100 proc. zainwestowanych środków na koniec okresu odpowiedzialności, a świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia powiększone jest o przewidzianą w modelu premię, uzależnioną od  wyceny wartości i akcji spółek. Według "Gazety Ubezpieczeniowej", nawet do 22 proc. w skali 2 lat.  Minimalna składka wynosi 3000 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT