Axa sprzedaje więcej polis

Życiowa spółka Axy w pierwszym półroczu 2011 r. zwiększyła swoją sprzedaż o 34 proc. w porównaniu z analogicznym czasem ubiegłego  roku.  Jak donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 23.08.2011 r.), ubezpieczyciel sprzedał polisy za 502,2 mln zł. Cytowany przez dziennik komunikat spółki informuje, iż "towarzystwo wyraźnie odczuło wzrost zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów typu unit-linked". I tak,  sprzedaż produktów typu unit-linked wzrosła o 60 proc. Spółka odnotowała w pierwszym półroczu br. ujemny wynik finansowy na poziomie -20,2 mln zł (według polskich standardów rachunkowości) oraz ujemny wynik finansowy netto (wg międzynarodowych standardów rachunkowości w wysokości -12,1 mln zł. Jak wyjaśnia "Wyborcza", wynik według międzynarodowych standardów rachunkowości jest wynikiem skonsolidowanym, obejmującym  dodatkowo spółki AXA Polska SA oraz AXA TFI SA.
Według komunikatu towarzystwa,   założenia na 2011 r. przewidują dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży  produktów typu unit-linked.

Allianz zwiększył rentowność polis


W ubezpieczeniach życiowych w pierwszym półroczu 2011 r. Grupa Allianz w Polsce  zarobiła na czysto 27,2 mln zł, a więc  o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 22.08.2011 r.). Zysk wynika ze zwiększonej rentowności ubezpieczeń na życie - twierdzi "GW".  W opinii dziennika, "na działalności czysto ubezpieczeniowej Allianz zarobił 33,6 mln zł".
Przy tym spółka życiowa odnotowała w omawianym czasie spadek sprzedaży. Sprzedaż    polis  do końca czerwca 2011 r. wyniosła 865,4 mln zł, w porównaniu z  przypisem w wysokości 872,4 mln zł,  wypracowanym w  pierwszych sześciu miesiącach poprzedniego roku.  Według gazety, spółka skupiła się na sprzedaży ubezpieczeń ze składką regularną. "Widoczny jest trend wzrostowy w segmencie polis indywidualnych ze składką regularną - w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku składka wzrosła tu o 22 proc." -  podaje spółka w komunikacie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT