Banki świetnie zarabiają na ubezpieczeniach tzw. okołokredytowych

Banki wymagając ubezpieczeń przy kredytach, zapewniają sobie intratne źródło dochodów -  twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 18.11.2009 r.). Według gazety, w ciągu ostatnich trzech kwartałów br. sektor bankowy największy wzrost odnotował  w przypadku prowizji pobieranych od sprzedawanych ubezpieczeń tzw.  okołokredytowych, najczęściej dołączanych  do kredytów i kart kredytowych. I tak, III kw. 2009 r. dochody z tytułu ubezpieczeń w PKO BP wyniosły ponad 300 mln zł, a więc wzrosły aż o 87 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. – wynika  z analizy „DGP”, przeprowadzonej wspólnie z firmą doradczą Expander. Zdaniem  Krzysztofa  Stępnia z Expandera, podobnie jest w innych bankach. Na przykład   BZ WBK - informuje dziennik - z tytułu prowizji ubezpieczeniowych zarobił prawie 80 mln zł (wzrost o 51 proc.).  Podobny, skokowy wzrost dochodów z ubezpieczeń odnotowano w ING BSK, gdzie dochody z tego tytułu wzrosły z niewiele ponad 2 mln zł do kwoty 42 mln zł. Przy  tym, przy kredytach hipotecznych większość banków domaga się cesji z ubezpieczenia na życie klienta. Według zestawienia kilku banków i ich wymogów,  dotyczących  ubezpieczeń na życie a przygotowanego przez "DGP",  np. w Banku Pocztowym, BZ WBK i Pekao Banku Hipotecznym polisa jest wymagana, jeżeli wiek klienta powiększony o okres spłaty kredytu przekracza 70 lat. Jednak nie wszystkie banki wymagają ubezpieczeń na życie - podkreśla dziennik. Dla niektórych (np. dla  DnB Nord),  zabezpieczeniem jest nieruchomość. Ponadto, w bankach, które nie żądają polisy na życie, posiadanie ubezpieczenia pozwala jednak  obniżyć opłaty.
Według  "DGP", w ciągu trzech kw.  2009 r. 14 banków notowanych na giełdzie uzyskało dochody z opłat i prowizji w wysokości 7,8 mld zł.

Dobre wyniki Aegon TUnŻ

Aegon TUnŻ w okresie okresie styczeń-wrzesień 2009 r.  odnotowało wynik finansowy netto w wysokości 56,01 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r.  wyniósł on 46,07 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.11.2009 r.).  Natomiast przypis składki brutto sięgnął 454,46 mln zł i był o ponad 250 mln zł niższy od osiągniętego rok wcześniej (706,83 mln zł). Aegon TUnŻ  po trzecim kwartale 2009 r. osiągnął  68,27 mln zł wobec 56,18 mln zł po trzech kw. 2008 r. I tak, znaczny wzrost zanotował wynik netto z działalności lokacyjnej, który osiągnął poziom 681,45 mln zł (- 1180,1 mln zł na dzień 30 września 2008 r. ). W ciągu dziewięciu miesięcy 2009 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 555,58 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 784,28 mln zł. Wzrosły także koszty działalności ubezpieczeniowej z 86,51 mln zł po III kw. 2008 r., do 141,61 mln zł na dzień 30 września 2009 r. Zdaniem Michała Biedzkiego, szefa grupy Aegon w Polsce, wyniki finansowe firmy po trzech kw.  2009 r. są lepsze niż po dziewięciu miesiącach 2008 r., co wynika to w dużej mierze z restrukturyzacji firmy, przeprowadzonej  na początku br. Jest to  też dobry prognostyk dla spodziewanych wyników na koniec br. - twierdzi Biedzki w "GU".

Abonament medyczny wykupiony przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika

Pracownik nie musi płacić podatku od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę - orzekł  Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Warszawie w wyroku  z 10 listopada 2009 r. Jak podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.11.2009 r.), WSA rozpatrzył sprawę spółki Alfa Laval, która dla wszystkich pracowników kupuje abonamenty medyczne. Firma stała na stanowisku, iż  nie może  stwierdzić, który  konkretny pracownik  korzystał z wykupionych  świadczeń medycznych, w związku z tym abonament medyczny   nie stanowi  przychodu pracowników, który  podlegałby  opodatkowaniu. Według dziennika, inne zdanie miały organy skarbowe. W opinii fiskusa, już samo otrzymanie abonamentu, a nie skorzystanie z niego, zwiększa przychody pracownika. Wyjątkiem są zaś obowiązkowe świadczenia medyczne,  wynikające z kodeksu pracy. Gazeta informuje, iż WSA  stwierdził, że samo pozostawienie świadczeń do dyspozycji pracowników nie jest opodatkowane i  uchylił interpretację izby skarbowej. 

Pramerica Życie po III kw. 2009 r. osiągnęła wysoki wzrost przypisu składki i stratę finansowa  netto

Pramerica Życie  po dziewięciu miesiącach 2009 r. wykazała 1,39 mln zł. straty netto – podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.11.2009 r.).  Gorszy o 3,78 mln zł w porównaniu do rezultatu po 3 kwartałach 2008 r. wynik finansowy netto ubezpieczyciela, który  wynosił wówczas 2,39 mln zł,  był konsekwencją wysokich nakładów inwestycyjnych firmy  na rozwój nowej linii biznesu – ubezpieczeń grupowych oraz otwarcia dwóch nowych oddziałów (w Gdyni i Poznaniu). "GU" podkreśla, że należy tutaj  zaznaczyć, iż  w omawianym czasie  firma uzyskała przypis składki brutto na  poziomie  113,93 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 89,86 mln zł (wzrost o 27 proc.). Natomiast przychody z lokat na poziomie 8,9 mln zł były o prawie 11 proc.  wyższe od uzyskanych przez spółkę e rok wcześniej (8,03 mln zł). . Pramerica Życie wypłaciła 28,5 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, to jest  o 6,6 mln zł więcej, niż po dziewięciu miesiącach 2008 r. Wzrosły także koszty działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciela do 67,1 mln zł  z 49,5 mln zł na dzień 30 września 2008 r.

Nowe logo spółek  American Life Insurance Company w Polsce: Amplico

Polskie spółki American Life Insurance Company (Alico) wprowadzają nowe logo i przyjmują wspólną nazwę Amplico - donosi  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 19.11.2009 r.).  Nowe, wspólne logo dla trzech spółek Amplico nawiązuje do logo Alico - globalnej spółki ubezpieczeń na życie działającej od 88 lat w 54 krajach świata. Zdaniem Łukasza Kalinowskiego, prezesa zarządu Amplico Life, działania podejmowane w Polsce to konsekwencja zmian w Alico, które znajduje się na drodze do uzyskania niezależności i pełnej odrębności od AIG. Firma będzie oferować pod jedną marką produkty z zakresu ubezpieczeń na życie, fundusz emerytalny oraz jednostki funduszy inwestycyjnych - pisze "GU". "Dzięki nowej nazwie będziemy jeszcze bliżej naszych klientów, z ofertą wszystkich spółek Amplico. Naszą misją jest chęć bycia obecnym w każdej rodzinie i zaspokajać jej potrzeby związane z bezpieczeństwem finansowym" - twierdzi prezes Kalinowski.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT