Będzie zmiana przepisów o emeryturach pomostowych?

Związkowcy zabiegają o zmianę przepisów ograniczających prawo do emerytur pomostowych - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 13.09.2018 r.). Według dziennika, autorem projektu noweli  jest OPZZ, które chce wykreślenia z przepisów ograniczenia prawa do pomostówek.  Obecnie należą się one osobom, które pracę w szczególnych warunkach zaczęły przed 1 stycznia 1999 r. Są to osoby, które przynajmniej jeden dzień przed 1999 r. pracowały w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.) oraz  osoby, których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, a ogólny staż pracy – 20/25 lat (kobieta/mężczyzna). Warunkiem ubiegania się o emeryturę   pomostową jest ukończenie przez  kobiety  55 lat, a mężczyzn - 60 lat. 
Jak podkreśla "Rz", obecnie w warunkach narażających zdrowie pracowników pracuje ponad 330 tys. osób, za które przedsiębiorcy opłacają specjalną składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednak  tylko niewielka część z tych osób ma z tego tytułu prawo do świadczenia.  Postulaty OPZZ popierają także „Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych. Bogdan Kubiak z NSZZ „Solidarność" przypomina w gazecie, iż 9 grudnia 2018 r. " minie 20 lat, jak z rządem AWS podpisaliśmy porozumienie, że o przyznaniu pomostówek będą decydowały obiektywne kryteria medyczne, a nie to, kiedy kto zaczął pracę". Z kolei Konfederacja Lewiatan uzależnia zgodę na zmiany  od gruntownych reform przepisów, aby system pomostówek, obecnie deficytowy, nie wymagał po zmianach dofinansowania. Rząd  ma wyrazić  swoją opinię do 31 maja 2019 r. w ramach przeglądu przepisów emerytalnych - podaje  dziennik.
Emerytury pomostowe wprowadziła koalicja PO-PSL w 2008 r.; w  maju 2018 r. pobierało ją już 24,3 tys. osób. Przeciętna pomostówka wynosi  2692,30 zł brutto. ZUS na wypłatę tych świadczeń co miesiąc  przeznacza ponad 65 mln zł.

PPK mogą zmienić  rynek kapitałowy w Polsce

Projekt  Pracowniczych  Planów Kapitałowych  (PPK)  przyjęty przez rząd został pozytywnie oceniony  przez analityków giełdowych -  twierdzi "Puls Biznesu"(Nr z 07.09.2018 r.). Według ekspertów, PPK   dadzą warszawskiej giełdzie "impuls, który wygasł po decyzji, która zmarginalizowała OFE" - pisze dziennik. Według  projektu  ustawy o PPK, z części akcyjnej aktywów co najmniej 50 proc. będzie musiało być ulokowane w akcje spółek z WIG20, nie mniej niż 20 proc. w akcje spółek z krajów OECD, do 20 proc. — w średniaki z mWIG40, a 10 proc. w spółki z sWIG80.  Spowoduje to - zaznacza gazeta, powołując się na   Macieja Marcinowskiego  z Trigon DM, iż "napływy z PPK z nawiązką pokryją odpływy netto z OFE".  Z kolei Michał Marczak, odpowiedzialny za strategię dla rynku akcji w Domu Maklerskim mBanku uważa, iż po 2019 r. rynek akcji może oczekiwać dużego napływu pieniądza, a strumień potencjalnie będzie się zwiększał z roku na rok wraz ze wzrostem wynagrodzeń. W jego opinii - podaje "PB" - "już w 2019 r., czyli w roku uruchomienia planów (...) można oczekiwać poprawy nastrojów na rynku ze względu na dyskontowanie napływu nowego kapitału". Jednak to, czy PPK staną się mocnym filarem GPW, zależy  od wielu zmiennych,  takich jak to, czy rząd przekona Polaków do sensu inwestowania w akcje - dodaje  M. Marczak. Ekspert podkreśla, że "łatwo nie będzie, bo skala odpływu pieniędzy z funduszy lokujących kapitał w tę grupę aktywów (-2,9 mld zł netto od początku roku) dowodzi, że doświadczenia nie są dobre". Według analityka  mBanku,  automatyczny zapis do systemu PPK "przełoży się na to, że 70 proc. zatrudnionych będzie oszczędzać na dodatek do emerytury" i w rezultacie  na rynek kapitałowy może napłynąć 11,2 mld zł w 2020 r. oraz 15,9 mld zł w 2021 r., "z czego w akcje może zostać zainwestowane — odpowiednio — 3,7 i 5,3 mld zł". Natomiast  Maciej Marcinowski z Trigon DM szacuje, że w 2019 r. popyt na akcje wyniesie 2-3 mld zł, a począwszy od 2021 r. będzie to 7-13 mld zł" - donosi "PB". Zaś według szacunków Trigon DM , w ramach mechanizmu suwaka emerytalnego  fundusze emerytalne będą przekazywać do ZUS 7,7 mld zł w 2019 r., podobną kwotę rok i dwa lata później i ponad 8 mld zł po 2022 r.   "Sporą część tego deficytu OFE będą pokrywać samodzielnie ze składek i dywidend ze spółek portfelowych. Od około 2022 r. fundusze będą musiały jednak sprzedawać akcje, by pokryć niedobory. Wtedy PPK powinny już działać pełną parą, bo do systemu wejdą także najmniejsi pracodawcy i sektor publiczny" - pisze gazeta.
Jak podkreśla w "PB" Michał Marczak, analityk mBanku,  "koniec końców to, czy PPK zmienią rynek kapitałowy, zależeć będzie od tego, co będzie priorytetem rządu: troska o rynek, czy maksymalizacja wpływów do systemu emerytalnego. To pierwsze wydaje się bardziej prawdopodobne".

Renta socjalna dla niepełnosprawnych wyższa o 165 zł brutto

Od 1 września 2018 r. wzrosła o  165 zł brutto wysokość renty socjalnej.  Podwyżka świadczenia jest efektem  40-dniowego protestu w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych, które wywalczyły podwyżkę - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 05.09.2018 r.). I tak, od 1 września  br.  osoby niepełnosprawne otrzymają miesięcznie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł na rękę, podczas gdy dotychczasowe  świadczenie wynosiło 865,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto - podaje dziennik. Według "GW", pierwsza wypłata obejmie też wyrównanie za 3 miesiące.
Rentę socjalną – łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości – pobiera w Polsce 280 tys. osób.
Jak przypomina  dziennik,   do 18. roku życia niepełnosprawni i ich rodziny otrzymują wyższe świadczenia w granicach 4 tys. zł.  Jednak po ukończeniu 18 lat tracą do nich prawo i zostaje im tylko  renta socjalna oraz zasiłek pielęgnacyjny. Do 1 września br.  renta  ta  wynosiła 865 zł, a zasiłek 153 zł, czyli łącznie  około  1 tys. zł. Jeśli  więc  opiekun czy  rodzic  zrezygnował z pracy z powodu opieki nad niepełnosprawną osobą  i nie miał prawa do emerytury czy renty, dodatkowo  otrzymywał   510 zł - pisze "Wyborcza".

Digitalizacja  dokumentacji pracowniczej  w powijakach

Z dniem  1 stycznia 2019 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które umożliwią firmom zastępowanie papierowych akt pracowniczych wersją elektroniczną. Firmy chcą przygotować się do ewentualnej digitalizacji dokumentacji pracowniczej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.09.2018 r.) -  jednak nadal nieznane są szczegóły  tej operacji. Pracodawcy nadal  nie wiedzą, jak dokładnie będzie ona przebiegać i jakie dokumenty obejmie. Według gazety,  rząd do tej pory  nie przedstawił rozporządzenia wykonawczego, które określiłoby m.in. zakres digitalizacji, wymogi, jakie muszą spełniać akta elektroniczne oraz sposób doręczania pracownikom papierowych wersji dokumentów. Wątpliwości nie brakuje, gdyż  przepisy nie umożliwiają tworzenia wszystkich dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej. Przede wszystkim, nie definiują  pojęcia „dokumentacji pracowniczej”. Piotr Wojciechowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Piotr Wojciechowski zauważa - informuje "DGP" - iż "wiele przepisów k.p., w różnych działach tej ustawy, przewiduje obowiązek tworzenia dokumentów, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na ewidencji czasu pracy.  Jednak w praktyce  nie jest jasne,  jakie dokumenty papierowe będzie można przekształcać w te elektroniczne. Prof. Monika Gładoch, radca prawny z kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP podkreśla w dzienniku,  że  pracodawcy, którzy nie chcą już dłużej zbierać tysięcy papierowych dokumentów i tworzyć ogromnych archiwów, muszą  znać  wcześniej zasady elektronizacji,, aby przygotować np. odpowiedni system informatyczny.  "Wielu pracodawców, w tym szczególnie duże przedsiębiorstwa, czekają na możliwość elektronizacji akt. Już teraz powinni wiedzieć, jak ten proces będzie przebiegał"– twierdzi prof. Monika Gładoch.
Możliwość digitalizacji akt przewiduje ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357).  Jednak określa ona ogólne zasady m.in. przekształcania wersji papierowej w tę elektroniczną oraz informowania o tym pracowników i oddawania im pisemnych dokumentów, wskazując, iż szczegółowe zasady odnośnie zakresu, sposobu i warunków prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej zostaną doprecyzowane w rządowym rozporządzeniu.  Zdaniem ekspertów - pisze gazeta -  umożliwienie digitalizacji akt jest słusznym i długo wyczekiwanym rozwiązaniem. Jednak  "trudno oprzeć się wrażeniu, że są to zmiany połowiczne. Przede wszystkim dlatego, że w wielu przypadkach nie umożliwiają tworzenia dokumentów w wersji elektronicznej, a jedynie digitalizację dokumentów papierowych" – podkreśla w "DGP"  Piotr Wojciechowski.

Atak hakerski:  „na rzekomą fakturę ZUS”

ZUS ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają maile z informacją o konieczności opłacenia faktury rzekomo wystawionej przez tę instytucję - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2018 r.), powołując się na PAP. Jak  poinformował w komunikacie Wojciech Andrusiewicz,  rzecznik prasowy ZUS, w mailu do  wiadomości załączony jest plik z fakturą „z ZUS”, a jego otwarcie grozi "zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych". Ponadto, ZUS przypomina - pisze gazeta - iż  "nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur, tak jak nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową". Natomiast "ewentualne informacje"  ZUS przekazuje przez internet   tylko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS  właśnie za pośrednictwem profilu na PUE ZUS. Natomiast wszelkie dokumenty i formularze ZUS,  zainteresowana osoba może pobrać samodzielnie ze strony internetowej organu rentowego - informuje dziennik. Co istotne, ZUS radzi, aby w przypadku otrzymania "maila z ZUS"  najlepiej od razu go skasować, a przede wszystkim nie otwierać załączonego w nim pliku. W przypadku wątpliwości lub podejrzeń, co do otrzymanych informacji mailowych z ZUS  można zadzwonić do  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00 - pisze "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT