Będzie więcej oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli?

Polskie spółki-córki zagranicznych ubezpieczycieli coraz częściej  chcą się zmieniać w oddziały firmy-matki. Specjaliści twierdzą - informuje "Parkiet"(Nr z 09.08.2010 r.), że próby przekształcenia filii zagranicznych ubezpieczycieli w oddziały będą coraz liczniejsze. Umożliwia to spełnienie wymogów Solvency II.
Na przykład  Skandia rozważa przekształcenie swojej polskiej  spółki w oddział zagraniczny.  Paweł Ziemba, prezes Skandii Życie powiedział  gazecie, iż w ten sposób klienci towarzystwa uzyskaliby dostęp do  szerszej oferty  produktów. Jednak na przeniesienie portfela ubezpieczeń lub transgraniczne połączenie zgodę musi wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego - zauważa dziennik. Zdaniem Łukasza Dajnowicza  z KNF,  system finansowy jest bardziej  bezpieczny, kiedy jego  podmioty  o znacznej wielkości i udziale w rynku, działają jako samodzielne instytucje z licencją.

KNF zgodziła sie na przejęcie akcji Amplico przez MetLife

MetLife ma już  zgodę nadzoru na przejęcie akcji Amplico - donosi  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.08.2010 r.).  Komisja Nadzoru Finansowego dokończyła w dniu   9 sierpnia br. swoje sto siódme posiedzenie, przerwane w dniu 5 sierpnia.  Nadzór nie znalazł  przeszkód dla pośredniego nabycia przez MetLife Inc. z USA akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc.  głosów na walnym zgromadzeniu Amplico Life - pisze "Ubezpieczeniowa". KNF wyznaczyła  maksymalny termin przeprowadzenia tej transakcji na dzień 5 lutego 2011 r. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez MetLife Inc. z USA akcji Amplico TFI w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Według "GU",  decyzja Komisji jest pokłosiem porozumienia zawartego 8 marca 2010 r.  pomiędzy  American International Group (AIG) a MetLife w sprawie sprzedaży Alico. Kwota transakcji jest szacowana na około 15,5 miliarda USD (z zastrzeżeniem, że cena może zostać skorygowana przy zamknięciu transakcji), a jej zakończenie jest spodziewane na koniec roku 2010.

Więcej pozwów grupowych w służbie zdrowia

Pozwy zbiorowe w służbie zdrowia będą wytaczane nie tylko przeciw ubezpieczycielom. Jak zauważa w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.08.2010 r.)Ewa Rutkowska, adwokat, partner w kancelarii Baker & McKenzie, wprowadzenie w życie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym spowoduje zwiększoną liczbą powództw, które będą wytaczane przeciw Skarbowi Państwa, a nie tylko przeciw towarzystwom  ubezpieczeń. Albowiem w opinii mec. Rutkowskiej - pisze gazeta -  z praktyki wynika, iż  to Skarb Państwa jest  najczęstszym adresatem powództw. Trudno będzie także ujednolicić wysokość odszkodowań.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT