Bezpieczne są produkty strukturyzowane

Rośnie popularność produktów strukturyzowanych – zauważa "Rzeczpospolita" (Nr z 25.06.2008 r.). Według gazety, ich konstrukcja jest jednak bardziej skomplikowana niż popularnych w ostatnich dwóch latach  funduszy inwestycyjnych, albowiem wartość tych produktów jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego, na którym została oparta formuła obliczenia ceny odkupu. W praktyce oznacza to, że zysk klienta jest uzależniony od przeróżnych indeksów, koszyków – pisze dziennik. Struktury mogą być oparte na cenach metali, surowców, wody, indeksach giełdowych czy  walutowych. Jedna z zagranicznych instytucji przygotowała produkt, którego zysk był uzależniony od tzw. indeksu frachtowego,  mierzącego częstotliwość poruszania się statków drogą morską. Jednak, jak twierdzi w dzienniku Monika Pawlak z Deutsche Bank PBC,  klienci mocno odczuli spadki na giełdzie i teraz chcą takich produktów, które będą chronić ich kapitał. A struktury im to umożliwiają - większość struktur znajdujących się aktualnie w ofercie polskich instytucji finansowych zapewnia 100-proc. gwarancję kapitału. Oznacza to pewność klienta, że zainwestowane przez niego pieniądze zwrócą mu się bez względu na rozwój sytuacji na rynku. Takie produkty są  konkurencją dla lokat bankowych. Są również produkty, które dają tylko 80-, 90- czy 95-proc. gwarancję kapitału. Zdaniem Moniki Pawlak,  wtedy oczekuje się wyższych stóp zwrotu, chociażby takich, jakie dają fundusze zrównoważone czy stabilnego wzrostu.

STU na Życie Ergo Hestia SA  z bankiem Pekao SA

STU na Życie Ergo Hestia SA w 2007 r. zarobiło netto blisko 12,6 mln zł. przy przypisie składki  przypisanej brutto na poziomie 221,2 mln zł i dynamice sprzedaży 120 proc.- informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 25.02.2008 r.). W swojej ofercie opocki ubezpieczyciel konsekwentnie proponuje ubezpieczenia ochronne: indywidualne i grupowe  oraz ubezpieczenia rentowe z gwarantowaną kwotą świadczenia. Obecnie firma wprowadza na rynek nowy produkt rentowo-inwestycyjny, który uzupełni linię produktową Aspira, Altima, Sjesta. W pierwszej połowie 2008 r. spółka  zamierza rozpocząć  strategiczną współpracę z bankiem Pekao SA  wchodzącym w skład grupy Unicredit, najpierw w zakresie sprzedaży indywidualnego produktu inwestycyjnego Prosperita, a w dalszej kolejności – w obszarze produktów ochronnych dołączanych do produktów bankowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT