Blisko 45 proc. Polaków ubezpieczonych na życie

Ubezpieczeni posiadający polisy ochronne na życie uważają, że w niewielkim stopniu polisy te chronią przed ryzykiem utraty zdrowia lub życia powiedziała Marta Kaleńska - Jaśkiewicz, prezes Zarządu Inter Partner Assistance Polska podczas cyklicznej konferencji Sopot Summer Insurance and Reinsurance Days.  Co więcej – podaje www.prnews.pl z 23.06.2008 r.- korzyści, jakich  oczekują oni od ubezpieczeń życiowych, to nie tylko pokrycie kosztu leczenia, ale też tzw. „święty spokój”, czyli gwarancja uzyskania faktycznej pomocy w potrzebie. Zdaniem prezes Kaleńskiej – Jaśkiewicz, która powołuje się na  wyniki badań ( Badanie syndykatowe ARC VI 2007)m klienci wymagają coraz bardziej zindywidualizowanych ofert obejmujących szeroką gamę świadczeń.  Ubezpieczenia życiowe upodobniają się do siebie – uważa  Marta Kaleńska-Jaśkiewicz. Jej zdaniem jest to tendencja ogólnoświatowa i aby się odróżniać od konkurencji, należy precyzyjnie dostosowywać się do ciągle rosnących potrzeb klientów.  Około  45 proc. Polaków  posiada wykupione polisy życiowe. Wśród nich największy wzrost widoczny jest w zakresie ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Dla nich też powstaje najwięcej produktów opiekuńczych i pomocowych takich jak gwarancja pomocy domowej, medycznej, edukacyjnej, druga opinia medyczna, Medyczna Platforma Informacyjna i wiele innych.

Projekt ustawy o pozwach zbiorowych gotowy

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym został przedstawiony przez Komisję Kodyfikacji Prawa Cywilnego  donosi  „Gazeta Prawna”(Nr z 23.06.2008 r.). Nowa regulacja  ma  wprowadzić do polskiego prawodawstwa popularne w Europie Zachodniej i USA narzędzie dochodzenia odszkodowań, tzw. pozwy zbiorowe. Zgodnie z projektem - pisze dziennik -  pozew może wnieść najmniej 10 osób lub podmiotów gospodarczych. Projektowana ustawa  wprowadza również tzw. przymus adwokacki, tak, że powodowie nie będą mogli pisać pozwu sami, ale będzie musiał ich reprezentować profesjonalny pełnomocnik.
Ponadto, pozew grupowy, zgodnie z przedstawionym projektem, musi określać wysokość dochodzonego roszczenia jednakową dla wszystkich poszkodowanych. Ci z poszkodowanych, którzy będą chcieli domagać się wyższych odszkodowań, przystępując do pozwu zbiorowego, muszą zgodzić na standaryzację jego wysokości.
Zdaniem Romana Nowosielskiego, adwokata z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy, wprowadzenie pozwu zbiorowego spowoduje, że postępowanie będzie tańsze oraz powoli uniknąć przedawnienia. Ważne, że sprawa będzie rozpatrywana przez jeden skład sędziowski, prowadzić ją może tylko jeden adwokat, a opinię sporządzać tylko jeden biegły.

Na razie tylko 400 tys. prywatnych polis zdrowotnych

Na prywatną opiekę zdrowotną Polacy przeznaczyli w 2007 r. ok. 7 mld zł. Jednak prywatne ubezpieczenia zdrowotne posiada  dopiero ok. 400 tys. osób – informuje „Gazeta Wyborcza”(Nr  z  21.06.2008 r.). Na polisy medyczne Polacy wprawdzie wydali w ub.r. około  120 mln zł, tym niemniej  ubezpieczyciele szacują, że wydatki tego typu będą rosły o około. 30-50 proc. rocznie.
Polisy medyczne w naszym kraju oferują obecnie m.in. Signal Iduna, Allianz i Generali. Ostatnio z ofertą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego weszło również PZU z prywatnym  ubezpieczycielem szpitalnym W tym ostatnim – podaje „Wyborcza” - ubezpieczenie zdrowotne czteroosobowej rodzimy ma kosztować ok. 300 zł miesięcznie. I tak, małżeństwo bezdzietne wyda na polisę ok. 200 zł, kobieta po 55. roku życia zaś - ok. 100 zł, natomiast mężczyzna w tym samym wieku - ok. 80 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT