Branża ubezpieczeniowa musi popracować nad mechanizmami podnoszącymi jakość obsługi

Rzecznik Ubezpieczonych  otrzymuje  coraz więcej skarg na działalność ubezpieczycieli. Według "Dziennika Gazety  Prawnej" (Nr z  18.03.2013 r.), w 2012 r.  skargi na  ubezpieczenia na życie pod względem liczby  zajęły  drugie miejsce, tuż za  polisami  komunikacyjnymi.  I tak,  klienci skarżyli się przede wszystkim na zbyt niską kwotę naliczonego świadczenia z tytułu zawieranych przed laty umów, tj. ubezpieczenia posagowego zaopatrzenia dzieci,  bądź też umowy ubezpieczenia renty odroczonej - pisze "DGP". Ponadto - podkreśla  gazeta - zauważalnie zwiększyła się także liczba osób niezadowolonych z polis z  ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. "Skargi zgłaszali głównie ludzie starsi, którym nie wytłumaczono, że muszą wpłacać określoną kwotę przez 10 i więcej lat. Gdy chcieli pieniądze odzyskać, okazywało się, że całość zdeponowanych środków pochłonęły opłaty likwidacyjne" - twierdzi dziennik. Gazeta twierdzi, powołując się na  Adama Sankowskiego, prezesa  Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, że "wzrost liczby skarg jednoznacznie wskazuje na to, że branża ubezpieczeniowa musi popracować nad mechanizmami podnoszącymi jakość obsługi".

Uniqa  TU na Życie S.A.:  spadek składki w 2012 r. do 321.1 mln zł 


Grupa Uniqa poinformowała  o  wynikach  finansowych firmy  za  2012 r.  I tak łączna sprzedaż  polis w towarzystwie ubezpieczeń na  życie osiągnęła wysokość  321,1 mln zł, przy celowej redukcji składki jednorazowej o 91 mln zł - donosi "Parkiet"(Nr z 19.03.2013 r.). Spółka zarobiła w ubiegłym roku  2,8 mln zł brutto. Natomiast .w spółce majątkowej Uniqa przypis składki za 2012 r. kształtował się na poziomie  1,15 mld zł (o  10,3 proc. więcej  niż rok wcześniej). Uniqa  majątkowa  osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 12,5 mln zł  wobec straty w 2011 r., która wyniosła 6,5 mln zł.  Jak twierdzi w dzienniku  Andrzej Jarczyk, prezes spółek Uniqa w Polsce, " koncentrowaliśmy się na działaniach wewnętrznych, prowadzących do redukcji kosztów  i  poprawy  efektywności  procesów  biznesowych. Poza tym skupiamy się na poszerzaniu listy kanałów dostępu do klientów i rozbudowie sieci sprzedaży, co przyniosło nam w minionym roku sukces w pozyskiwaniu nowych klientów". 
Polska  Izba Ubezpieczeń szacuje, iż  ogółem składka na rynku ubezpieczeniowym w 2012 r. sięgnęła 62,6 mld zł, z czego 36,4 mld zł to przypis z  ubezpieczeń  na życie, a 26,2 mld zł  z  ubezpieczeń  majątkowych. Natomiast  zysk netto wypracowany w ub.r. przez  ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2012 r. 3,27 mld zł, to jest  i był o 12,4 proc. wyższy  niż  uzyskany przez towarzystwa życiowe rok wcześniej (ubezpieczyciele majątkowi zakończyli rok z zyskiem 3,38 mld zł;  wzrost rok do roku o 9,7 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT