CALIE Polska : wniosek o uruchomienie spółki wycofany z KNF

Według Marcina Wąsikowskiego z polskiego oddziału Credit Agricole Life Insurance Europe, z  Komisji Nadzoru Finansowego wycofano  wniosek o wydanie zgody na uruchomienie polskiej spółki sprzedającej ubezpieczenia na życie. Dlaczego?  Dyr. Wąsikowski tłumaczy w "Parkiecie" (nr z 08.01.2011),  że w 2010 r. pojawiły się nowe rekomendacje nadzoru dotyczące ryzyka koncentracji aktywów w przypadku współpracy towarzystw z bankami. Dla francuskiego ubezpieczyciela prowadzenie działalności w formie oddziału spółki zarejestrowanej w Luksemburgu okazało się w tej sytuacji mniej kapitałochłonne. "Polski oddział CALIE współpracuje głównie z Lukas Bankiem. W naszym przypadku koncentracja jest relatywnie wysoka" - podkreśla Wąsikowski.
CALIE chce wprowadzić na polski rynek i sprzedawać za pośrednictwem kanału private banking ciekawe produkty dla osób zamożnych. Obecnie współpracuje z Lukas Bankiem, Notusem i Expanderem. W br. chce  zwiększyć liczbę partnerów biznesowych - twierdzi gazeta..
CALIE działa w Polsce od 2008 r.

"Solidny Pakiet" z Warty Życie

Warta  Życie zaoferowała nowy program inwestycyjny "Solidny Pakiet",  3,5-letnią inwestycję w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.01.2011 r.).  Produkt zapewnia ochronę powierzonego kapitału na koniec trwania umowy, dlatego kierowany jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje. Przez cały okres umowy klient (pomiędzy 18. a 80. rokiem życia) objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia. Ubezpieczeniem może być objęta osoba.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25 proc. wpłaconej składki. Według "GU", fundusz z ochroną kapitału może przynieść nawet 60 proc. zysku, przy czym zwrot z inwestycji zależy od koszyka akcji 20 niemieckich spółek - pisze "GU".   Firmy wchodzące w skład koszyka inwestycyjnego to m.in. Adidas AG, Bayer AG-REG, Henkel AG&CO KGAA VORZUG, Siemens AG-REG, Volkswagen AG-PFD.
Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł. Każdy klient, który kupi produkt może dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu wyższym od standardowej lokaty w ofercie banku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę do wysokości środków zainwestowanych w program inwestycyjny Solidny Pakiet (jednak nie mniej niż 1 tys. zł oraz nie więcej niż 20 tys. zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT