CU Życie - najwyższe w historii firmy świadczenie z umowy dodatkowej

W I półroczu br. CU wypłacił ponad 19 tysięcy świadczeń. Było wśród nich najwyższe w historii firmy świadczenie z umowy dodatkowej z tytułu niezdolności do pracy na kwotę ponad 812 tys. zł – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl) z 05.08.2008 r. Najwyższa wypłata z tytułu śmierci wyniosła ponad 500 tys. zł. Najwyższe świadczenie w ubezpieczeniach grupowych: 300 tys. zł (z opcji poważne zachorowanie).  Według „GU”, w pierwszym półroczu 2008 r. grupa Commercial Union osiągnęła najwyższą sprzedaż ubezpieczeń ze składką regularną od prawie 6 lat. W tym sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych wzrosła w I półroczu o 30 proc., zaś ubezpieczeń grupowych o ponad 60 proc. w stosunku do I połowy 2007r. za komunikatem firmy.  Łączna składka brutto towarzystwa wzrosła o 54 proc. w stosunku do I półrocza 2007; największą dynamikę (czterokrotny wzrost) odnotowano w bancassurance a udział CU w rynku po I kwartale 2008 r. mierzony składką brutto wyniósł ponad 18 proc. Natomiast wartość aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych spadła nieznacznie mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych.
Niższy wynik finansowy netto w stosunku do I półrocza 2007 roku spowodowany przede wszystkim niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT