Co druga polisa ubezpieczenia na życie sprzedana w banku

Wartość rynku ubezpieczeń sprzedawanych poprzez banki w Polsce szacuje się na  9 mld zł - pisze "Parkiet"(Nr z 20.10.3011 r.), powołując się na analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Według dziennika, jest to " pierwszy raport pokazujący bancassurance w odniesieniu do całego rynku ubezpieczeniowego. Raport obejmuje 97 proc. ubezpieczycieli z sektora życiowego i 85 proc. z majątkowego obecnych w sektorze bancassurance. I tak, w sektorze ubezpieczeń na życie, sprzedaż polis  poprzez kanał bankowy stanowi ponad połowę przypisu składki. W tym ponad 90 proc. to składka jednorazowa, związana z produktami inwestycyjnymi, zaś średnia składka kształtuje się na poziomie  około 28 tys. zł (licząc zarówno ubezpieczenia ze składką regularną, jak i jednorazową)- podaje dziennik.  W opinii PIU,  udział bancassurance w sprzedaży polis życiowych będzie się zwiększał - "spodziewamy się wzrostu sprzedaży polisolokat, co wynika przede wszystkim z planowanej zmiany zasad naliczania podatku od dochodów kapitałowych oraz większym zainteresowaniem klientów produktami inwestycyjnymi na potrzeby emerytalne". . Dla porównania, w okresie 2009-2010 rynek ubezpieczeń na życie rósł w tempie 4 proc., natomiast polis sprzedawanych przez bancassurance o 8 proc. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP, banki "będą w dalszym ciągu zacieśniać współpracę z ubezpieczycielami. Oferta ubezpieczeniowa będzie się silnie rozwijać i będzie w przyszłości stanowić istotną część przychodów banków".  Z badań ZBP wynika, że największą popularnością cieszą się produkty zapewniająca spłatę kredytu (87 proc.) oraz polisy związane z użytkowaniem kart płatniczych (50 proc.).
W ubezpieczeniach majątkowych, największy przypis składki to polisy powiązane z kredytami hipotecznymi (37 proc.) oraz mieszkań i domów (27 proc.), wszystkie one są oferowane wyłącznie razem z kredytem hipotecznym. W sumie stanowią one 7 proc. całej zebranej przez firmy składki (660 mln zł).

Polisa grupowa ze standardową ochroną życia łatwiej dostępna


Standardowa polisa grupowa, oferowana w  zakładzie  pracy, chociaż  nie dostosowana do indywidualnych oczekiwań,   zapewni jednak podstawową ochronę bez dodatkowych warunków dotyczących stanu zdrowia czy wieku - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.10.2011 r.). Polisy  grupowe są tańsze od indywidualnych ubezpieczeń o takich samych parametrach. Dlaczego ? Zdaniem gazety, towarzystwa mogą zaproponować niższe składki  m.in. dlatego że mają tu niższe koszty dotarcia do klienta i koszty administracyjne. Sławomir Tryfon, menedżer ds. ubezpieczeń życiowych w Avivie podkreśla w dzienniku, iż korzystają na tym obie strony. "Towarzystwa od razu zdobywają większą liczbę klientów, ubezpieczeni płacą niższą cenę". Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego jest także podstawą do otrzymania zniżek przy zawieraniu innych umów ubezpieczeniowych w tej samej firmie . Składki może opłacać, częściowo lub w całości, pracodawca lub – co jest częstszą praktyką – są one potrącane z pensji ubezpieczonego.
Do ubezpieczenia grupowego muszą przystąpić co najmniej trzy osoby; od niedawna towarzystwa pozwalają zgłaszać do ubezpieczenia osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także na umowę-zlecenie, wynajmowane z agencji pracy czasowej czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ubezpieczającym może być zarówno firma, jak i fundacja lub np. instytucja finansowa, która chce zapewnić ubezpieczenie swoim klientom - podaje gazeta. W tym ostatnim przypadku polisa jest proponowana osobom spełniającym określone kryteria, np. mającym dany rodzaj karty kredytowej czy zaciągającym pożyczkę.
Sumy ubezpieczenia w polisach grupowych standardowo wynoszą  50 – 100 tys. zł, zaś miesięczna składka w granicach 40 – 70 zł .

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT