Co piąty agent przyznaje, że sprzedaje klientom polisy, których działania nabywcy nie rozumieją

Z  badań Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych wynika, iż  20 proc. pośredników ubezpieczeniowych przyznaje, że sprzedaje klientom produkty, których nie potrzebują. Przy tym,  70 proc. z nich to sprzedawcy z sieci własnych ubezpieczycieli - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 08.05.2013 r.).  Adam Sankowski, szef Izby przyznaje w dzienniku, iż zastanawia  się, czy problem nieuczciwej sprzedaży (tzw. missellingu)  wśród agentów wyłącznych "nie wynika ze zbyt dużej presji sprzedażowej ze strony ubezpieczycieli". Sprzedawcy ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  niewystarczająco  informują bowiem   klientów o specyfice polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Właściciele polis z  UFK  skarżą się  najczęściej iż nie powiedziano im, iż w   umowie ubezpieczenia zobowiązali się  do comiesięcznych wpłat przez okres średnio 10 lat, zaś  w przypadku wcześniejszej rezygnacji z inwestycji mogą stracić nawet całość wpłaconych pieniędzy.
Wiesław Rozłucki, były wieloletni  prezes GPW w Warszawie, a  obecnie  senior adviser w Rotschild powiedział "Rz", iż "jak żartuje się w branży, problem polega na tym, że chłop wychodzi po mleko, a wraca z agresywnym funduszem inwestycyjnym". Zdaniem   Katarzyny  Marczyńskiej, arbitra bankowego,  "mało kto zdaje sobie sprawę, że to długoletnie umowy, że warto przeanalizować wszystkie za i przeciw, dopytać o szczegółu w przypadku wątpliwości".
Według gazety, w ustaleniu lepszych standardów sprzedażowych  pomocna może się okazać zaproponowana niedawno przez Polską Izbę Ubezpieczeń karta produktu, która docelowo ma być dołączana do wszystkich ubezpieczeń  z UFK . Karta produktu ma zawierać m.in. tabele z symulacją długoterminowych stóp zwrotu z danej inwestycji "przy założeniu bazowego, optymistycznego i pesymistycznego scenariusza zachowania się rynków w przyszłości".

Skandia rozpoczęła sprzedaż terminowych polis ochronnych


Skandia Życie oferuje już  terminowe ubezpieczenia na życie. Jak podaje  "Parkiet'(Nr z 08.05.2013 r.), towarzystwo wprowadziło do swojej oferty polisę ochronną - Skandia Życie+ ,  terminowe ubezpieczenie na życie obejmujące ochroną takie zdarzenia losowe, jak: śmierć, całkowite trwałe inwalidztwo czy choroba śmiertelna.  Umowa ubezpieczenia może być zawierana na okres od 5 do 30 lat  dla osób w wieku od 18-u do ukończenia 59-tego roku życia. Minimalna składka regularna, opłacana miesięcznie wynosi 80 zł. Przy tym, wraz z nową polisą Skandia Życie wprowadziła nową formę dokumentacji produktowej.
W opinii dziennika, jest to odpowiedź firmy na zapotrzebowanie rynku, ponieważ  trzy czwarte Polaków  - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Skandię w Życie w marcu 2013 r. -   deklaruje chęć finansowej ochrony bliskich przed skutkami chorób, kalectwa czy śmierci. Ponadto,  badania wykazały - pisze gazeta -  iż jednocześnie ponad 53 proc. ankietowanych rodaków  nie posiada indywidualnych produktów ubezpieczeniowych, umożliwiających wypłatę świadczeń w wypadku zdarzeń losowych wpływających na nasze zdrowie lub życie. Zdaniem Pawła Ziemby, prezesa zarządu  Skandii Życie, "rozszerzenie palety ubezpieczeń o polisy terminowe, to kolejny etap realizacji naszej strategii rozwoju w Polsce", albowiem  "polski rynek ubezpieczeń oferuje duży potencjał, szczególnie w obszarze rozwiązań emerytalnych i ubezpieczeń terminowych na życie".
Ubezpieczyciel w ciągu ostatnich kilku miesięcy zrealizował  szereg kluczowych inwestycji, m.in. otworzył  pierwszą  sieć lokalnych placówek; wdrożył  nowe rozwiązania informatyczne wspierające sprzedaż oraz obsługę klientów. Spółka  wprowadziła także  nową ofertę produktową, "profilowaną pod kątem potrzeb finansowych klientów w różnym wieku" - donosi dziennik.
Według  danych Polskiej Izby Ubezpieczeń,  łączna wartość sektora życiowego w 2012 r.  wyniosła 36,4 mld zł (14-proc. wzrost w porównaniu  z 2011 r.). Największe przychody (ponad 53 proc.) wypracowały  produkty z grupy I, obejmującej m.in. polisy ochronne.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT