Concordia Capital poprawia wyniki

Grupa Concordia za rok 2009 odnotowała skonsolidowany zysk brutto  w wysokości  9,3 mln zł, co w porównaniu z  2008 r. oznacza to wzrost o 70 proc. Składka przypisana brutto Concordii Polska TUW oraz WTUŻiR Concordii Capital na koniec 2009 r. wzrosła ze 156,17 mln zł w roku poprzednim do 228,49 mln zł (wzrost o 46,3 proc. ). Największy wzrost odnotowano w ubezpieczeniach finansowych oraz grupowych ubezpieczeniach na życie - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.03.2010 r.).  Piotr Narloch, prezes zarządu Grupy Concordia twierdzi w "GU", że firma przygotowuje szeroką ofertę ubezpieczeń powszechnych, w tym  ubezpieczeń emerytalno – rentowych i zdrowotnych.
W 2009 roku życiowe WTUŻiR Concordia Capital osiągnęło wynik finansowy netto w wysokości 1,32 mln zł. Towarzystwo zebrało  33,38 mln zł  składki brutto, to jest o ponad dwukrotnie więcej niż  rok wcześniej (15,08 mln zł).  Według "Ubezpieczeniowej", znaczącej poprawie uległ wynik techniczny WTUŻiR Concordia Capital: 0,72 mln zł wobec - 0,46 mln zł po czterech kwartałach 2008 r. O ponad 0,3 mln zł wzrosły przychody z działalności lokacyjnej, które osiągnęły poziom 1,49 mln zł (1,17 mln zł na dzień 31 grudnia 2008 r. ). W ciągu dwunastu miesięcy 2009 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 6 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 3,74 mln zł.

PZU Życie odmawia wypłaty  odszkodowania za  poronienie

PZU Życie, największy na polskim rynku zakład ubezpieczeń na życie,  odmawia wypłaty odszkodowań rodzicom, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia - podaje Onet.pl (www.onet.pl z 11.03.2010 r.), powołując sie na publikację gazety  "Nasz Dziennik". I tak, według portalu  PZU Życie SA odmawia wypłaty rodzicom świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka, ponieważ  stało się to przed 22 tygodniem ciąży. Ubezpieczyciel powołuje się tutaj na rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym nie można w takim przypadku mówić o porodzie, a o poronieniu. Tymczasem w opinii prawników taki stanowisko jest  dużym nadużyciem - pisze Onet.pl za "Naszym Dziennikiem". Sprawą polis - po interwencji "ND" - zajął się także na polskim rynku Rzecznik Ubezpieczonych. Tego typu skargi lawinowo napływają też do Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu -  pisze gazeta.
Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT