Concordia umacnia współprace z bankami spółdzielczymi

Grupa Concordia i Mazowiecki Bank Regionalny  S.A. podpisali 1 lipca 2008  r. umowę o współpracy w zakresie ubezpieczeń. Porozumienie jest elementem strategii pogłębiania współpracy bankowo–ubezpieczeniowej miedzy instytucjami – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  04.07.2008 r. W ramach porozumienia MR BANK S.A. i Grupa Concordia zobowiązały się do podjęcia szeregu działań z zakresu szeroko rozumianego bancassurance. Do najważniejszych należą: przygotowanie ofert ubezpieczeniowych optymalnie uzupełniających usługi bankowe, przygotowanie szeregu szkoleń dla pracowników banków MBR, wspieranie sprzedaży poprzez tworzenie systemów motywacyjnych (konkursy dla banków MBR), czy wspólne akcje promocyjne i marketingowe.
Docelowo oferta ta ma obejmować pakiety ubezpieczeń życiowych (WTUŻiR Concordia Capital S.A.) i majątkowych (Concordia Polska TUW) przeznaczonych dla klientów banków MBR, ale także dla samych banków i ich pracowników.
Systemowa współpraca podjęta przez MR BANK S.A. i Grupę Concordia  - informuje „GU”, ma na celu przygotowywanie produktów w taki sposób, aby zapewnić jednolite wzory umowy oraz jednolity sposób obsługi dla wszystkich banków MBR przystępujących do współpracy.
MR BANK jest trzecim zrzeszeniem bankowości spółdzielczej (po Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.), które zdecydowało się na podpisanie Porozumienia o współpracy z Grupą Concordia.

A może polisa depozytowa?

New Word Alternative Investments uzupełniła swoją ofertę o polisy depozytowe – informuje . „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  04.07.2008 r. Według „GU”, produkt ten jest nowoczesną formą lokowania kapitału, pozbawioną wad typowych lokat bankowych (ubezpieczycielem jest  TU na Życie Europa SA), czy obligacji skarbowych a  przeznaczoną dla klientów,  poszukujących najbezpieczniejszych rozwiązań lub uzupełnienia dla swoich portfeli inwestycyjnych.
W ofercie NWAI znajduje się  obecnie  polisa depozytowa „Profit+”,  sześciomiesięczna polisa lokacyjna o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,00 proc. brutto / 6,48 proc. netto w skali roku.  Składka minimalna  to kwota  20 tys. zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT