Coraz więcej Polaków niezadowolonych z usług medycznych

Według  danych Komisji Europejskiej, wydatki Polaków na usługi medyczne rosną w tempie 6,1 proc. rocznie. W opinii ekspertów - pisze "Parkiet"(Nr z 22.07.2011 r.) -  jest to korzystna perspektywa dla rynku ubezpieczeń zdrowotnych, chociaż na razie  wartość rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych jest znikoma.
Z badania CBOS wynika, że co piąty Polak jest skłonny zapłacić za dodatkową polisę zdrowotną do 50 zł miesięcznie - podaje gazeta i przypomina, iż w  kwietniu br. Ewa Kopacz, minister zdrowia, przedstawiła projekt ustawy o dobrowolnym dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Został on jednak mocno skrytykowany przez ubezpieczycieli. Uznali oni, że projekt przyznaje  zbyt dużą rolę NFZ. Polska Izba Ubezpieczeń przekazała swoje stanowisko w tej sprawie.
Marcin Tarczyński, analityk PIU twierdzi w dzienniku, iż "niezbędnym warunkiem jest przyjęcie przez rząd odpowiednich zmian legislacyjnych, które pozwolą na rozwój tego sektora".
Przy tym  rośnie niezadowolenie Polaków z systemu opieki zdrowotnej - podkreśla "Parkiet". Według badań CBOS,  w marcu 2009 r.  zdecydowanie niezadowolonych było 27 proc. badanych, podczas gdy w lutym 2010 r. już 36 proc. Ponadto, spadł odsetek osób "raczej zadowolonych" z opieki medycznej: z 31 do 20 proc. oraz tych  "w pełni zadowolonych" –  z  3 do 2 proc.

XVII Świat Zysków z PZU Życie

PZU Życie prowadzi zapisy na XVII edycję struktury Świat Zysków. Trzyletni produkt oparty jest tym razem  na notowaniach indeksu S&P BRIC 40 Daily Risk ( wchodzi tu 40 spółek z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin) w  odróżnieniu od dwóch poprzednich edycji zbudowanych na strategii DB Haven,  wykorzystującej różnice w stopach procentowych na różnych rynkach - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 21.07.2011 r.). Struktura ma formę polisy na życie i dożycie.  Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. zł. Opłaty wstępnej brak - pisze gazeta i ostrzega, ze trzeba się  liczyć z kosztami w razie wcześniejszego wycofania się z inwestycji. Według dziennika, w początkowej fazie mogą one sięgnąć nawet 17,5 proc.
Produkt zapewnia na koniec okresu inwestycji 100 proc. zainwestowanego kapitału oraz premię, wyliczoną jako iloczyn współczynnika partycypacji, czyli udziału we wzroście indeksu (105 – 150 proc.) i  stopy zwrotu z indeksu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT