Coraz więcej składki zbierają notyfikowane w Polsce zagraniczne zakłady ubezpieczeń

Według  najnowszego  opracowania Komisji Nadzoru Finansowego „Działalność zakładów ubezpieczeń z krajów EOG w Polsce w latach 2006 – 2008”, rośnie wartość segmentu zagranicznych zakładów ubezpieczeń notyfikowanych w Polsce. W 2008 r. wartość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub poprzez oddziały, wyniosła w 2008 r. 473,19 mln euro, czyli 1 664,03 mln zł. Była to kwota o niemal 200 mln euro wyższa, niż w 2007 r. (287,82 mln euro, czyli 1 088,80 mln zł) i prawie trzykrotnie wyższa, niż w 2006 r. (160,71 mln euro) – informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.07.2010 r.). Przy tym, łączna składka pozyskana przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń w Polsce działające na zasadzie swobody świadczenia usług nieznacznie przewyższa składkę uzyskaną przez oddziały (277,98 mln euro wobec 195,22 mln euro w 2008 r.). I tak, w  ubezpieczeniach na życie aż 71 proc.  składki z roku 2008 (99,3 mln euro ze 140,8 mln euro całego działu) zostało pozyskane na zasadzie swobody świadczenia usług.
Składka z transgranicznej działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce odpowiadała 2,8 proc. składki przypisanej brutto za 2008 r. krajowego sektora ubezpieczeń przy czym dla zakładów ubezpieczeń na życie udział ten wynosił 1,3 proc., natomiast dla zakładów majątkowych aż 5,7proc.
W 2008 r. największą wielkość składki na polskim rynku zebrały zakłady ubezpieczeń nadzorowane przez organy nadzoru z Irlandii (168,544 mln euro co stanowi 35,6 proc. łącznej składki zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2008 r.); ich udział w sektorze ubezpieczeń na życie notyfikowanym w 2008 r. wynosił 55,9 proc. (78,73 mln euro). Jak podaje "GU", w  dziale I (życiówka) na drugiej pozycji plasują się łącznie zakłady ubezpieczeń z Luksemburga, które w 2008 r. posiadały 30,9 proc. rynku, czyli 43,57 mln euro.  majątkowych), a następnie  zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii - ich udział w ubezpieczeniach na życie w 2008 r. wynosił 10,2 proc., czyli 14,31 mln euro.
Według KNF,  w 2008 r. w ubezpieczeniach na życie prawie cała składka przypisana brutto w Polsce (ok. 95 proc.) pozyskana została w grupie I (ubezpieczenia na życie). Nie odnotowana została działalność w grupach: II, V, VII, VIII i IX. W tym trzy największe zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające na polskim rynku ubezpieczeń na życie pozyskały 93 proc.  łącznej składki zagranicznych zakładów ubezpieczeń na życie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT