Często bardziej korzystne zawarcie indywidualnego ubezpieczenia kredytu

Jeśli zginiesz śmiercią tragiczną, ubezpieczenie dodawane do kredytu zadziała. Jeśli natomiast  przejdziesz zawał, to polisa  niekoniecznie zadziała - ostrzega  w rozmowie z "Rzeczpospolitą"(Nr z 09.06.2014 r.) Michał Krajkowski,  główny analityk produktów kredytowych Domu Kredytowego Notus: Krajkowski radzi, aby "porównując kredyty i dołączone do nich ubezpieczenia, szczególnie na życie, należy wnikliwie porównać warunki i wyłączenia" Dlaczego ?  Może się bowiem okazać - mówi w dzienniku -  iż z tego ubezpieczenia nigdy nie skorzystamy. Lepiej więc zdecydować  się na przykład na opcję  z nieco droższą  polisą, ale znacznie szerszym zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela.  Albowiem grupowe ubezpieczenia, do których przystępuje się   za pośrednictwem banku, są tanie, ale posiadają bardzo wiele wyłączeń i często nie będzie możliwości skorzystania z nich. Na przykład " częstą praktyką  (...) jest zabezpieczenie tylko na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jeśli kredytobiorca umrze śmiercią naturalną, ale także na skutek np. zawału serca, to ubezpieczenie nie zadziała i świadczenie nie zostanie wypłacone". Dlatego też - radzi Krajkowski -  "często korzystniej będzie zawrzeć polisę we własnym zakresie i być bardziej chronionym"
"Wybierając kredyt, należy zatem porównywać wszystkie elementy, a nie tylko raty czy odsetki" - mówi w "Rz". Krajkowski wyjaśnia, iż  ubezpieczenie niskiego wkładu własnego banki  naliczają  w dwojaki sposób. I tak, bank   dolicza koszt ubezpieczenia   do miesięcznej raty , podnosząc oprocentowanie kredytu o 0,25–0,8 pkt proc.", co oznacza dla kredytu zaciągniętego na 30 lat wzrost miesięcznej raty o 10 do 35 zł dla każdych 100 tys. zł kredytu. Z kolei  drugą metodą naliczania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest opłacenie składki za okres trzech lub pięciu lat. "Ubezpieczeniu podlega brakująca kwota wkładu własnego i składka jest odnawiana do czasu uzyskania odpowiedniego poziomu salda zadłużenia. W sytuacji gdy nabywamy nieruchomości o wartości 200 tys. zł i zaciągamy kredyt w wysokości 190 tys. zł, ubezpieczeniu będzie podlegać brakujące 30 tys. zł. Składka, jaką będziemy musieli zapłacić, wynosi od 1000 do 1350 zł";
Krajkowski podkreśla w "Rz", iż  należy pamiętać, ze   po trzech lub pięciu latach,  składka jest odnawiana i w przypadku braku stosownego wkładu własnego ubezpieczenie należy ponownie opłacić.

UFK efektywnym narzędziem długoterminowego inwestowania


Z opublikowanego ostatnio przez "Rzeczpospolitą"(Nr  z  05.06.2014 r.) rankingu  wyników ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) za ostatnie 7 lat wynika  iż  najwyższe stopy zwrotu ( trzy pierwsze miejsca )  za okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2014 r. wypracowały fundusze :  Benefia Dolarowy (68,5 proc.), Nordea Życie Zrównoważony (61,6 proc. ) oraz  MetLife Obligacji Skarbowych (60,2 proc.).
Dziennik podkreśla, iż  w  rankingu  UFK obejmującym  fundusze akcji, zrównoważone, dynamiczne, obligacji oraz mieszane w czołówce uplasowały się  fundusze obligacji. Zdaniem Rolanda Paszkiewicza  z CDM Pekao, "analiza stóp zwrotu funduszy jeszcze raz dowodzi, że równie istotna jest decyzja, w co zainwestować, jak i kiedy rozpocząć daną inwestycję" - podaje gazeta. W opinii Paszkiewicza, " siedmioletnie stopy zwrotu funduszy inwestujących na rynku akcji są dużym rozczarowaniem(...)  Warto też zwrócić uwagę na bardzo duże różnice między funduszami z „akcjami" w nazwie. Różnica między najwyższą a najniższą stopą zwrotu przekracza 82 pkt proc." - pisze "Rz".
Z kolei  Marek Przybylski, prezes Aviva Investors twierdzi w gazecie, że bardzo dobre wyniki UFK  za ostatnie lata udowadniają, iż fundusze te  są efektywnym narzędziem długoterminowego inwestowania. Według prezesa  Przybylskiego,  w kolejnych latach pomimo inflacji i niskich stóp procentowych, UFK  mogą wypracować korzystne stopy zwrotu.

Nowe grupowe ubezpieczenie na życie z AXA: Ochrona z Plusem

AXA  wychodzi do pracodawców z nowym ubezpieczeniem grupowym. Jak donosi "Puls Biznesu" (Nr z 06.06.2014 r.), ubezpieczyciel  zastąpił  swoje grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór ubezpieczeniem Ochroną z Plusem. Jest to to oferta dla grup pracowników liczących minimalnie 16 osób - podaje "PB". Ta propozycja, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji oraz generalnie tradycyjnych grupówek, " nie zapewnia wyłącznie wypłaty świadczenia pieniężnego w razie zrealizowania się ubezpieczonego ryzyka, ale także…. świadczenia medyczne" - pisze gazeta. Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor departamentu zarządzania produktami grupowymi w AXA Życie powiedziała dziennikowi, iż   firma wyszła z  założenia, że "sama wypłata w dobie utrudnionego dostępu do publicznej służby zdrowia to za mało". I tak, w  ramach Ochrony z Plusem w sytuacji poważnego zachorowania AXA pokryje do 30 wizyt u specjalisty na każde poważne zachorowanie, zaś w  przypadku pobytu w szpitalu trwającego co najmniej 14 dni towarzystwo oferuje  dostęp do badań medycznych i konsultacji lekarzy specjalistów. Ponadto, klienci w ramach nowego grupowego ubezpieczenia na życie mogą także skorzystać ze świadczeń medycznych i opiekuńczych w formie umowy dodatkowej AXA MEDI - wylicza "PB".
Według dyr. Polakowskiej-Szymańskiej, w ciągu roku od wprowadzenia przez AXĘ do wcześniejszej wersji produktu pewnych świadczeń medycznych skorzystało z tego aż 60 tys. klientów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT