Czysty Zysk - bardziej rentowny

Wzrosło oprocentowanie 6-miesięcznej i 12-miesięcznej polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie „Czysty Zysk”, przygotowanej przez Fortis Bank  we współpracy z AXA TU. Obecnie zysk z sześciomiesięcznej polisy – lokaty wynosi 4,86 proc. i odpowiada rentowności lokaty o oprocentowaniu 6 proc. -  informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  22.01.2008 r.  Natomiast rentowność rocznej polisy to 5,06 proc. (odpowiada zyskowi z lokaty o oprocentowaniu 6,25 proc.). Minimalna wysokość składki wynosi 5 tys. zł. Zysk z polisy nie podlega opodatkowaniu.
W opinii Agnieszki  Lipki z Zespołu Produktów Oszczędnościowo – Inwestycyjnych w Fortis Banku,  zaletą tego produktu jest to, że przez 6 miesięcy lub 1 rok klienta chroni ubezpieczenie, natomiast po upływie tego okresu otrzymuje on wpłaconą wcześniej składkę powiększoną o zysk.

Sprzedaż polis przez komórkę Orange

Telekomunikacja Polska zamierza oferować  swoim klientom usługi finansowe typu  płatności, przelewy, ubezpieczenia, prawdopodobnie także niewielkie pożyczki. Zdaniem „Gazety Ubezpieczeniowej” ( www.gu.com.pl ) z  21.01.2008 r.,   będą one dostępne dla abonentów  sieci komórkowej Orange, należącej do Grupy TP . TP SA chce sprzedawać za pośrednictwem telefonu m.in. ubezpieczenia. Maciej Witucki, prezes TP SA twierdzi,  że koszt ubezpieczenia będzie doliczony do miesięcznego rachunku za telefon, podobnie jak  w Hiszpanii. Zasada działania systemu będzie prosta. Kiedy komórka "zorientuje się", że jej właściciel jest dalej niż np. 100 km od miejsca zamieszkania, które jest zapisane w systemie operatora, na telefon przyjdzie SMS z ofertą ubezpieczenia podróżnego. Do zawarcia umowy wystarczy na niego odpowiedzieć "tak", lub odrzucić, wysyłając SMS o treści "nie". Zdaniem Wituckiego firma zacznie oferować usługi finansowe w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT