Demontaż OFE - na kontach członków znajduje się obecnie około 153 mld zł

II filar w obecnej postaci ostatecznie przestanie istnieć - zdecydował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, bazując na raporcie po przeglądzie emerytalnym. Tym samym zakończy się  niemal 18-letnia historia  otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 12.01.2017 r.). Gazeta informuje, iż  w 2016 r. najwięcej zarobiły te otwarte fundusze emerytalne (OFE), które mają w swoich  portfelach dużo polskich akcji. Według "Rz", wszystkie "czołowe" OFE mają ulokowane w takich papierach więcej niż wynosi średnia dla tych  funduszy, czyli 74 proc. na koniec 2016 r.  I tak,  najmniej polskich akcji miały fundusze: Axa (70,8 proc.), Allianz (70,5 proc.), Generali (70,3 proc.) oraz Aegon (65,7 proc.) - podaje dziennik.  OFE mocno ograniczyły swoją ekspansję na zagranicznych rynkach i obecnie jest to niecałe 7 proc. Gazeta szacuje, iż  akcje zagraniczne w portfelach OFE są  warte nieco ponad 10 mld zł.  Przy tym  osłabił  się także zapał  OFE  do  kupowania obligacji  korporacyjnych, których  udział w portfelach zmalał do 5,4 proc. , podczas gdy wcześniej sięgał  9 proc.
"Rzeczpospolita" szacuje, iż   OFE  w  ciągu 10 lat zarobiły przeciętnie niemal 70 proc., a  w piętnastoletnim okresie prawie 180 proc. Natomiast  ich średni wynik od początku istnienia funduszy " grubo przekracza 200 proc."  Liderem   okazało  się  Nationale-Nederlanden - fundusz w ciągu 17-u lat zrobił niemal 255-proc.  Ponadto,  wciąż niemal 16,5 mln członków OFE ma w nich ponad 153 mld zł (ponad 9,3 tys. zł na jednego klienta OFE) - podaje gazeta..

Wysoka cena za obniżenie wieku emerytalnego

Wspieranie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) już dziś jest ogromnym obciążeniem dla finansów publicznych.  FUS trzeba dotować, ponieważ   wpływy ze składek emerytalnych nie wystarczają na bieżące wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 10.01.2017 r.).  Obniżenie wieku do 60 i 65 lat spowoduje, że   liczba uprawnionych do świadczeń zwiększy się, a liczba płatników składek zmaleje.  Tymczasem  dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) tylko w ciągu najbliższych trzech lat może dodatkowo powiększyć się o kwotę 25 mld zł. "To  wysoka cena za obniżenie wieku emerytalnego" - komentuje  "DGP".  Według gazety,  jest  to  "czarny scenariusz zakładający,  iż   z  prawa do przejścia na emeryturę skorzystają wszyscy obywatele, którzy osiągną niższy ustawowy wiek (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn)". Dziennik  przypomina, iż  obniżenie wieku emerytalnego wejdzie w życie w październiku 2017 r.  I tak,    deficyt   FUS  z  tego   tytułu  - szacuje ZUS -   zwiększy  się  w tym czasie o niecałe 2 mld zł,  podczas gdy  w 2018 r. deficyt FUS ma  zwiększyć  się  już o  ponad 10 mld zł.  Natomiast  główny ciężar finansowania zmian  emerytalnych  przypadnie - według wyliczeń ZUS -   na 2019 r. Wówczas  dodatkowy ubytek w FUS  spowodowany niższym wiekiem emerytalnym może wtedy wynieść nawet 13 mld zł - podaje dziennik.
Ponadto, gazeta   pisze, iż  z  symulacji finansowania budżetu, jaką na potrzeby rządu przygotował ZUS,  wynika, że  w  2019 r. trzeba będzie dołożyć 61 mld zł do systemu ubezpieczeń społecznych,  zaś w  2021 r. dotacja ta  może  sięgnąć    70 mld zł. 
W  2017 r. z  państwowej kasy do funduszu popłynie rekordowe 46,7 mld zł.  W tym czasie  ubezpieczeni wpłacą do funduszu ok. 161,1 mld zł, podczas gdy wypłaci on 211,5 mld zł emerytur, rent i innych świadczeń.

Rok 2016 r.  był  udany dla  OFE  

Dla otwartych  funduszy emerytalnych rok 2016 był  bardzo udany  -  twierdzi  "Puls Biznesu"(Nr z 05.01.2017 r.).  Gazeta podaje, powołując się na dane  Analizy  Online,  iż  w   2016 r.  średni  wynik  funduszy emerytalnych  wyniósł  10,2 proc . Według dziennika, zdecydowała  o tym bardzo dobra końcówka roku, kiedy to  dzięki napływowi kapitału z zagranicy w górę poszły notowania rodzimych blue chipów.  I tak, OFE zarobiły w ostatnim miesiącu 2016 r. od  4,7 do nawet 5,9 proc.( najlepszy wynik zanotował PKO BP Bankowy).  Dzięki temu  - pisze "PB" -  dwucyfrową stopę  zwrotu  w ubiegłym roku wypracowało aż  siedem  z jedenastu OFE. Najlepszy wynik osiągnęła Nordea (11,7 proc.) - podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT