Dobre praktyki w bancassurance

Do 1 listopada br. banki miały  czas na deklarację przyjęcia dobrych praktyk bancassurance.  Tymczasem wdrożenie dobrych praktyk nie zawsze jest proste - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  30.10.2009 r.). I podkreśla, że realizacja tej zasady może być  trudna na przykład  w przypadku usług assistance. Gazeta powołuje się tutaj na  Annę Nowakowską, wspólnika  w "Małkowski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych", która podkreśla znaczenie przepisu, zakładającego  konieczność wskazywania przez bank uprawnień klienta, wynikających zawartego ubezpieczenia, nawet jeśli dana osoba na nie  się nie powołuje.  W opinii Anny Nowakowskiej, rekomendacja powinna wprowadzić również dalej idące zmiany w zakresie informowania klientów o konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia, a także uzyskania przez bank oświadczenia woli klienta dotyczącego objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Ekspert poddaje pod rozwagę pomysł złożenia oświadczenia woli również wtedy, gdy klient nie płaci bezpośrednio za ubezpieczenie.

Powrót długoterminowych  polis inwestycyjnych  ze składką regularną
 
Ubezpieczyciele  we współpracy z bankami i pośrednikami finansowymi zaczynają znowu sprzedawać długoterminowe polisy inwestycyjne ze składką regularną.  Na razie takie oferty są kierowane do zamożniejszych klientów. Według gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.10.2009 r.), która powołuje się na Piotra Kuszewskiego, wiceprezesa PZU Życie, rynek na długoterminowe polisy inwestycyjne, również w ramach bancassurance, otwiera się  powoli.  Kuszewski twierdzi, że  według banków klienci zdają sobie sprawę, że oprócz tego, co uzbierają w ZUS i w OFE, będą potrzebowali dodatkowych oszczędności na emeryturę. "To też sposób na zdobycie klienta dla banku i ubezpieczyciela na dłuższy termin" – mówi Piotr Kuszewski w "DGP". Według niego, PZU Życie  wdrożyło taki produkt z Deutsche Bankiem (ma ma klientów z górnej półki) oraz prowadzi rozmowy z innymi bankami.
Dziennik pisze, iż nieprzypadkowo takie długoterminowe polisy pojawiły się ostatnio w Deutsche Banku  czy w ofertach Noble Banku i doradców finansowych, np. Open Finance czy Expander.
Oferowane przez te instytucje długoterminowe polisy inwestycyjne mają różne konstrukcje. I tak, Deutsche Bank na przykład oferuję polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zaś produkt, przygotowany przez TU Europa, a sprzedawany jest przez Noble Bank i Open Finance (wkrótce ma  trafić do oferty Expandera) to 15-letni produkt strukturyzowany ze składką regularną. Nowość w konstrukcji polega na tym - zauważa "DGP" -  że w momencie podpisywania umowy deklarujemy wysokość środków, jakie chcemy zainwestować (minimum to 22,5 tys. zł), ale od razu musimy wpłacić tylko 20 proc. tej kwoty (co najmniej 4,5 tys. zł), mimo iż  inwestowana jest cała zadeklarowana kwota (czyli minimum 22,5 tys. zł) niejako na  kredyt. Tak jak w tradycyjnych strukturach klient ma 100-proc. gwarancję zwrotu wpłaconego kapitału. Zyski zależą od tego, jak zachowają się instrumenty wybrane do konstrukcji struktury. Jednak w razie rezygnacji grożą klientowi wysokie opłaty za wcześniejsze wyjście z polisy. Dlatego nie opłaca się z niego wychodzić przed upływem pięciu lat.

Polisy z UFK stanowią juz ponad dwie trzecie tynku ubezpieczeń na życie

Udział ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi wzrósł na koniec pierwszego półrocza br. do poziomu 71 proc.  – podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 30.10.2009 r.) za  Analizy Online. AO  szacują, powołując się na dane  Komisji Nadzoru Finansowego,  że w analogicznym okresie ub.r. udział programów inwestycyjnych ze składką opłacaną w sposób cykliczny był niższy o kilka punktów procentowych, podczas gdy na koniec czerwca 2006 roku do tego typu produktów trafiała tylko co trzecia wpłacona złotówka. Według "GU",  pierwszej połowie 2009 r. towarzystwa ubezpieczeniowe wykazały się dużą aktywnością na polu wprowadzania nowych produktów tego typu: Skandia - Skandia Złoty Wiek czy  Multiportfel Dobry Plan;
 HDI-Gerling - Mega Kapitał oraz Nordea: Program Lokacyjny Nordea Plus, Nordea PSO (w wersji Optimum, Premium oraz VIP). Swoją ofertę UFK ostatnio ofertę poszerzyły również Allianz TUnŻ  (Allianz Invest, dostępny w wersji ze składką jednorazową oraz regularną) oraz HDI-Gerling (Mega Ubezpieczenie).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT