Fuzja Amplico Life i MetLife sfinalizowana

Od 1 grudnia 2011 r. w wyniku  finalizacji połączenia Amplico Life PAPTUnŻiR i MetLife TUnŻ w dniu 30 listopada br.  na polskim rynku ubezpieczeń  funkcjonuje jedna spółka pod marką MetLife Amplico. Nowa firma  nosi oficjalną  nazwę  prawną: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 02.12.2011 r.).
Według Łukasza Kalinowskiego, prezesa zarządu towarzystwa .przeprowadzono  równoczesną fuzję prawną i operacyjną obu spółek. "Ubezpieczyciel zapewnia, że połączenie w żaden sposób nie wpłynie na relacje z klientami, sieciami sprzedaży: agentami, brokerami, bankami i innymi partnerami biznesowymi oraz pracownikami obu spółek. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy klientami a MetLife TU na Życie oraz Amplico Life pozostają w mocy" - pisze "Ubezpieczeniowa".
Połączenie obu towarzystw jest efektem porozumienia zawartego 8 marca 2010 roku pomiędzy American International Group a MetLife Inc. w sprawie sprzedaży American Life Insurance Company (Alico, firmy-matki Amplico Life) - biznesu ubezpieczeń na życie AIG.
Łączny przypis składki Amplico Life i MetLife wyniósł na koniec września 2011 roku 1225,3 mln zł (odpowiednio: 1025,3 mln zł i 200 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT