Fuzja FinLife i Compensy Życie

Będzie fuzja w sektorze ubezpieczeń życiowych. FinLife, niedawno przejęte przez grupę VIG ma być połączone z należącą do Austriaków Compensą Życie – powiedział „Parkietowi”(Nr z 04.02.2008 r.) Franz Fuchs, prezes grupy w Polsce. Zapytany przez dziennik o doniesienia w sprawie ewentualnego zainteresowania  Austriaków przejęciem PTU, Franz Fuchs powiedział, iż są to na razie spekulacje.  Jednak jego zdaniem,  przejęcie PTU pozwoliłoby VIG znacznie szybciej wzmocnić pozycję w ubezpieczeniach majątkowych i zwiększyć udział grupy w rynku do 9 proc. Spółki należące do VIG w Polsce  w 2007 r. zebrały powyżej 2 mld zł przypisu składki brutto, a na 2008 r.  zaplanowano przypis z polis  na poziomie 2,3-2,5 mld zł. I VIG nie zamierza  łączyć należących do niej pozostałych towarzystw – pisze dziennik. Dlaczego? Zdaniem prezesa Franza Fuchsa nie ma sensu łączyć czegoś, co obecnie dobrze funkcjonuje. Fuchs, zapytany o niedawne doniesienia medialne  o możliwym przejęciu VIG przez niemiecki Allianz, stwierdził, iż jest to sprawą akcjonariuszy. Sam jednak - z uwagi na strukturę akcjonariatu Wiener Staedtische - nie widzi takiej możliwości.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT