Grupa Europa wchodzi na rynek ukraiński poprzez spółki "Europa.ua."

Grupa Europa otrzymała zezwolenie na działalność na Ukrainie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych poprzez spółki zależne Europa.ua.  Europa jest  drugim polskim ubezpieczycielem, który wchodzi na  rynek ukraiński - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 11.06.2012 r.).Wejście na Ukrainę jest elementem długoterminowej strategii grupy, zakładającej ekspansję na rynki wschodnioeuropejskie. W ocenie firmy, "ukraiński sektor ubezpieczeniowy ma w sobie potencjał rozwojowy oraz perspektywę wzrostową". Na Ukrainie Europa chce "powielić sukces"  modelu biznesowego z Polski, a więc  we współpracy z bankami sprzedawać  produkty ochronno-majątkowe dołączane do kredytów oraz rozwiązania inwestycyjne. Zdaniem Krzysztofa Mędrali, wiceprezesa  Europy, grupa "nastawia się"  również na relacje z biurami podróży, które będą oferować ubezpieczenia turystyczne. Jednak  "kluczowym obszarem rozwoju będzie bancassurance" - pisze portal. Europa.ua. prowadzi obecnie "zaawansowane rozmowy z kilkoma bankami",  planując w najbliższych miesiącach uruchomić  sprzedaż innowacyjnych produktów dostosowanych do potrzeb ukraińskich klientów.  Firma "transferuje swój know-how do spółek ukraińskich". Centrala Europa.ua  została ulokowana we Lwowie; w planach jest otwarcie regionalnych biur sprzedaży i obsługi szkód/świadczeń, w tym w Kijowie. Swoje ukraińskie spółki-córki firma wsparła w zakresie zarządzania "doświadczonymi managerami", sprawdzonymi w polskiej centrali.
Jak podaje "Bankier.pl", według danych z trzeciego kwartału ub.r. przypis  składki brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych wyniosła 15,5 mld. UAH (ok. 6,7 mld. zł), a .przypis składki brutto na rynku ubezpieczeń życiowych osiągnął poziom  0,9 mld. UAH (ok. 0,4 mld. zł).

"Grant" czyli oferta na kryzys z   HDI-Gerling Życie

HDI-Gerling Życie poszerza ofertę ubezpieczeń na życie o "Grant",  indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK i  składką jednorazową - podaje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 12.06.2012 r.). Jak twierdzi w portalu Agnieszka Callen, manager Departamentu Zarządzania Produktami, "Grant" jest  "ekskluzywnym"  planem  inwestycyjnym,  dedykowanym  klientom, którzy chcą mieć zarówno polisę ubezpieczenia na życie, jak i aktywnie zarządzany  portfel. Minimalna wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej wynosi 20 tys. zł; możliwe są dodatkowe wpłaty (minimalna wysokość jednorazowej   wpłaty dodatkowej  - 5 tys. zł). Produkt charakteryzuje brak opłat za nabycie i wycofanie środków. Według "Prnews.pl",
w  przypadku zgonu ubezpieczonego, osoba uprawniona do świadczenia, otrzymuje wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość rachunku według stanu z dnia zgonu ubezpieczonego. Właściciel polisy  może na  bieżąco,  w dowolnym momencie,  monitorować  wyniki inwestycyjne  na rachunku polisy poprzez konto na stronie internetowej.
"Zarządzający funduszem będzie dobierał inwestycje do portfela w zależności od oceny sytuacji makroekonomicznej, przewidywanych zmian stóp procentowych, kondycji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych i jego perspektyw wywiązywania się z zobowiązań kredytowych." - podkreśla portal.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT