Grupa Ubezpieczeniowa Europa: wzmocnienie obecności w segmencie klientów indywidualnych

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w I półroczu br. osiągnęła 47,8 mln. zł zysku i zebrała z rynku 785 mln zł składki przypisanej brutto. Jak informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 21.08.2014 r.), wprawdzie dominującymi liniami biznesowymi w portfolio Grupy Europa  są  ubezpieczenia  dla MSP i do kredytów gotówkowych,  to  dynamicznie rozwija się sprzedaż ubezpieczeń  z segmentu życiowego dla branży leasingowej (wzrosła aż 7-krotnie). I tak, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. sprzedało ubezpieczenia o wartości prawie 412 mln zł wg MSR  i wypracowało prawie 15 mln zł zysku. Firma życiowa Europy wciągu pierwszych sześciu miesięcy br. TU na Życie Europa zwiększyło także sprzedaż produktów strukturyzowanych. Zdaniem  Jacka Podoby, prezesa Grupy Ubezpieczeniowej Europa, „na  kurczącym się rynku krótkoterminowych produktów inwestycyjnych (...) wysoki przypis to rezultat między innymi efektywnej współpracy z partnerami dystrybuującymi nasze produkty (...) Pracujemy nad dywersyfikacją zarówno kanałów dystrybucji, jak i tworzonych produktów. Oferujemy nowe sposoby inwestowania oraz udoskonalamy ubezpieczenia tak, aby były prostsze i bardziej zrozumiałe dla klienta”. Klienci TU na Życie Europa korzystają już ze 136 funduszy UFK, opartych na polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. „Zakończone niedawno produkty strukturyzowane, oferowane przez spółkę życiową, m.in. „Czysta Energia Zysku", „db Elita Funduszy II" czy „Polisa Strukturyzowana" przyniosły klientom od 13 do aż 21 proc. premii” - podaje „Rz”.
Strategia Grupy Europa a zakłada wzmocnienie obecności w segmencie klientów indywidualnych oraz sprzedaż produktów w internecie w szerszym niż dotychczas zakresie – podkreśla dziennik. Internet daje możliwość zwiększenia przychodów wobec głównego kanału dystrybucji ubezpieczeń, jakim dla Europy pozostaje bancassurance. Dlatego online dostępne są różne produkty Europy, m.in. inwestycyjne, turystyczne czy ubezpieczenie nieruchomości. Firma  uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną „Europa podróżuje", dzięki której można kupić ubezpieczenie turystyczne.

ERGO Hestia: wysoki przypis składki z ubezpieczeń na życie

Sopocka Grupa ERGO Hestia  odnotowała w pierwszym półroczu 2014 r.  wartość składki przypisanej brutto na poziomie 2,433 mld zł. Według „Rzeczpospolitej”(Nr z 25.08.2014 r.), sprzedaż ubezpieczeń życiowych osiągnęła poziom 708,61 mln zł i rosła z dynamiką 278,2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 10,62 mln zł (dynamika 66,9 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 11,58 mln zł (dynamika 58,6 proc.) - podaje dziennik. Natomiast  w pierwszych sześciu miesiącach br.  spółki majątkowe Grupy ERGO Hestia zebrały 1,724 mld zł składki przypisanej brutto (nastąpiło wyhamowanie dynamiki sprzedaży ubezpieczeń majątkowych). I tak, STU ERGO Hestia SA w omawianym czasie zebrało 1,430 mld zł składki przypisanej brutto (spadek  o 8,2 proc.  w stosunku do  analogicznego okresu  2013 r.), zaś zysk netto firmy wyniósł od stycznia do końca czerwca 2014 r. 109,40 mln zł. Z kolei  MTU SA zebrało 294,56 mln zł składki przypisanej brutto (spadek  o 13,4 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2013 r.) Wynik finansowy netto MTU był ujemny i wyniósł (-7,55 mln zł). Jak tłumaczy w gazecie gorsze wyniki Grupy ERGO Hestii w majątku  Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestia ds. finansów,  „rynek ubezpieczeń majątkowych jest dziś pod presją niskich cen, a ERGO Hestia ma ograniczony apetyt na tak nisko wyceniane ryzyko. W takiej sytuacji, nadal będziemy dążyć do utrzymania rentowności, ostrożnie prowadząc politykę cenową”.

Opłata dystrybucyjna zamiast likwidacyjnej w polisach inwestycyjnych Aegon


Aegon po przegranej w sądzie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  zmienił system pobierania opłat likwidacyjnych na trochę mniej dolegliwy dla klientów -  pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 27.08.2014 r.) . Według dziennika, firma  zamiast opłaty  likwidacyjnej  pobieranej  przy wycofaniu się z umowy przez upływem 10 lat wprowadziła „opłatę dystrybucyjną pobieraną od każdego klienta z góry, w pierwszym roku. Opłata jest zwracana klientowi po 10 latach, a jej wysokość to... 99 proc. składki”. Obecnie – podaje „GW” - klient płaci 99 proc. opłaty dystrybucyjnej w pierwszym roku funkcjonowania polisy i choć oczywiście może się wycofać z niej  w każdej chwili bez opłat, to mu się to nie opłaca. Albowiem  dopiero po 10     latach dostanie z powrotem pieniądze z opłaty dystrybucyjnej. „Aegon nazywa ten zwrot "premią” z  polisy. Gazeta cytuje fragment listu od czytelnika, w którym ten twierdzi, iż  premia „w umowach zawartych w 2012 r. nie jest waloryzowana, mimo że inflacja w tak długim okresie może spowodować znaczny spadek realnej wartości tej premii. Pod koniec 2013 r. Aegon zmienił warunki i nowi klienci mają już prawo do waloryzacji w wysokości 5 proc.  w skali roku."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT