Grupa mBanku ramię w ramię z Axą

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji zmienia właściciela – donosi „Parkiet”(Nr z 13.09.2014 r.).   Umowę pomiędzy Aspiro – spółką zależną mBanku, która jest akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji,  a Axą,  dotyczącą sprzedaży 100 proc. akcji BRE TUiR podpisano 11 września br. – informuje gazeta. Dziennik twierdzi, iż  kwota transakcji opiewa na około 570 mln zł.  Ponadto,  bank i Aspiro będą miały możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia typu „earn-out”, uzależnionego od realizacji określonych poziomów sprzedaży ubezpieczeń na życie. Przewidywany jednorazowy wpływ transakcji na skonsolidowany wynik brutto Grupy mBanku wyniesie około 180 mln zł.
Według dziennika, po uzyskaniu wymaganych zgód Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego zostaną również podpisane umowy regulujące współpracę w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.
Jak poinformował mBank, umowy obowiązywać będą przez co najmniej dziesięć lat.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT