Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK SEKURA

Wprowadzony na rynek nowy produkt Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym SEKURA przez  Bank Pekao SA we współpracy z STU na Życie Ergo Hestia  - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 03.12.2009 r.) -  umożliwia inwestycję na trzech różnych rynkach. Pozwala jednocześnie inwestować środki w akcje na rynku polskim i europejskim oraz w złoto, a dodatkowo chroni 100 proc. kapitału na koniec okresu inwestycji trwającego 3 lata. Przede wszystkim  dywersyfikuje przedmiot inwestycji, zwiększając szanse na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu. Nowy produkt to również ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zgonu, wypadków oraz trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także  dodatkowe korzyści prawno-podatkowe związane z forma prawną, jaką jest grupowe ubezpieczenie na życie z UFK.
Czas inwestycji wynosi trzy lata, od 16 grudnia 2009 do 24 grudnia 2012. Minimalna kwota inwestycji to 5 000 zł.

4Life Direct podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Oferując w systemie direct (przez telefon) produkt „Moi Bliscy", firma 4Life Direct działa jako agent ubezpieczeniowy  zagranicznego zakładu ubezpieczeń o nazwie Red Sands Insurance Group z siedzibą na Gibraltarze  – podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.12.2009 r.), powołując się na informację podaną przez  Rzecznika Ubezpieczonych.  Według komunikatu Rzecznika Ubezpieczonych,  Red Sands Insurance Group zgodnie z przepisami prawa notyfikował swoją działalność w Polsce i podlega nadzorowi Gibraltar Financial Services Commission oraz United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs EU-Internal Departament. 4 Life Direct Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Polsce i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn zm.).

Fundusz Europejski Ochrony Zysku dla ubezpieczonych na życie w Aviva

Aviva wprowadziła do oferty Fundusz Europejski Ochrony Zysku, produkt adresowany do  inwestorów, posiadaczy ubezpieczeń na życie Aviva  oraz  zainteresowanych  możliwością zarabiania na rynkach akcji i chcących zarazem ograniczyć skalę możliwych strat - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 03.12.2009 r.). Ma on wbudowany mechanizm ochrony kapitału, nazywany techniką CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) - wartość zainwestowanego kapitału w trakcie trwania danego rocznego okresu zabezpieczonego nie spadnie poniżej 80 proc. poziomu, odpowiadającemu najwyższej wartości jednostki funduszu, zanotowanej w ciągu danych 12 miesięcy w cotygodniowych obserwacjach.. Zdaniem Marka Przybylskiego, prezesa Aviva Investors Poland, spółki zarządzającej aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Aviva TUnŻ, mechanizm ten chroni zainwestowany przez klienta kapitał oraz  zyski wypracowane w czasie giełdowej hossy przez spadkiem, przekraczającym 20 proc. w danym rocznym okresie zabezpieczonym.
„Na starcie” w październiku 2009 r. portfel funduszu składał się w 75 proc. z polskich i zachodnioeuropejskich akcji, a w 25 proc. z instrumentów polskiego rynku pieniężnego. Udział akcji może wzrosnąć do 97,5 proc. całości aktywów.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT