Grupowe ubezpieczenie na życie daje pracownikom szerszy zakres ochrony

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników gwarantuje im dużo więcej, niż tylko wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dzięki polisie  pracownik skorzysta z dodatkowej ochrony - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.06.2011 r.). Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników jest oferowane w różnych wariantach,  podstawowym i  rozszerzonym ( świadczenie zostanie wypłacone także w takich przypadkach jak śmieć na skutek zawału serca, udaru mózgu czy też konieczności leczenia szpitalnego). Standardem jest tutaj - pisze gazeta- szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego, które gwarantuje osobie ubezpieczonej i członkom jego rodziny także ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub urodzenia się dziecka ubezpieczonemu. Natomiast w przypadku wariantów  rozszerzonych   nie kończy się oferta towarzystw ubezpieczeniowych. Według Wojciecha Kropiewnickiego  z PZU Życie SA,  w wariantach rozszerzonych w grę wchodzi nie tylko pakiet zawierający dodatkowe ryzyka (w naturalny sposób jest on droższy od pakietu standardowego), ale także możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich warunków zdrowotnych oraz rodzinnych - podkreśla "DGP". I tak dodatkową opcją jest  tutaj dostęp do usług assistance (najczęściej dotyczą one usług medycznych). Chodzi np. o kartę apteczną, która umożliwi bezgotówkowe sfinansowania zakupów leków w przypadku pobytu w szpitalu czy też o dostęp do drugiej opinii medycznej, która pozwala  na zweryfikowanie diagnozy dotyczącej choroby w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie.
Co ważne,  warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom - pisze gazeta. Warto przy tym  zwrócić uwagę na  zakres ubezpieczenia, czyli  jaką ochronę ubezpieczeniową proponuje ubezpieczyciel. Na przykład  ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby może dotyczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu jednostek chorobowych (w PZU Życie  - 36 jednostek chorobowych). Podobnie  jest w ubezpieczeniu na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego - w PZU Życie SA zakres definicji wypadku komunikacyjnego obejmuje dodatkowo wypadek lotniczy, wodny i kolejowy.

Pramerica Życie TUiR  z mniejszą składką

Należące do amerykańskiego ubezpieczyciela Prudential Financial, Inc. (PFI) Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji opublikowało wyniki finansowe za pierwsze trzy  miesiące br. -  podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 10.06.2011 r.). I tak, firma zebrała w pierwszym kwartale br.  36,62 mln zł składki brutto, o  10 proc. mniej   niż w  analogicznym okresie 2010 r. (40,65 mln zł). Spółka wykazała  też niższy zysk - 1,62 mln zł -  podczas gdy ten sam okres roku poprzedniego zakończyła wynikiem netto w wysokości 1,67 mln zł. Towarzystwo w omawianym okresie wypłaciło łącznie 11,01 mln zł  odszkodowań i świadczeń  w porównaniu z  8,94 mln zł przed rokiem. (więcej o 23 proc.). "GU" pisze, że wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami zakładu w pierwszym kwartale uplasował się na poziomie 134 proc. (identycznie jak rok wcześniej). Natomiast wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi Pramerica Życie TUiR wyniósł 365 proc. (385 proc. przed rokiem).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT